Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie činoherního divadla (M.A.) – 2. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Inscenační tvorba 201ICR2 ZK 17 20T 201ICR3 ZK 17 20T
Režijní tvorba 201RMR3 ZK 5 4T 201RMR4 ZK 5 4T
Minimální počet kreditů za semestr 22 22
Povinné předměty
Magisterský diplomový seminář 1 201MDR1 Z 2
Oborová praxe 201OOR2 Z 4
Ročníkový kurz KČD 201RRM2 Z 1 16S
Televizní adaptace divadelní inscenace 201TVR2 Z 2 3T
Teorie divadla a jeho složek 1 201TVM1 Z 2 3T
Minimální počet kreditů za semestr 4 7
Počet předepsaných kreditů celkem 26 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Inscenační tvorba 1 (201ICR1) PZ Historie a teorie dramatického umění (S203HTDU)
Inscenační tvorba 2 (201ICR2) PZ
Inscenační tvorba 3 (201ICR3) PZ
Scénická tvorba 1 (201SRR1) PZ
Teorie divadla a jeho složek 1 (201TVM1) ZT
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 (201VTZ1) ZT
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 2 (201VTZ2) ZT
Režijní tvorba 1 (201RMR1) PZ Historie a teorie oboru (S201HTOR)
Režijní tvorba 2 (201RMR2) PZ
Režijní tvorba 3 (201RMR3) PZ
Režijní tvorba 4 (201RMR4) PZ