Režijní tvorba 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201RMR1 zkouška 5 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 89 až 114 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jakub KORČÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan SCHEJBAL

Obsah

Předmět probíhá v návaznosti na výsledky bakalářského studia a je zaměřen na zvládnutí celistvého jevištního tvaru v podmínkách profesionálního divadla. Náplň studia je v odpovídající míře určována přípravou, průběžným zobecňováním a reflexí práce na inscenacích v předmětech Scénická tvorba a Inscenační praxe. Zabývá se těmito okruhy látky:

  1. Úvod do komplexní přípravy inscenace.
  2. Výběr předlohy.
  3. Inscenační záměr.
  4. Dramaturgicko-režijní koncepce.
  5. Výběr spolupracovníků a koncepce inscenace.
  6. Produkční příprava.
  7. Příprava zkušebního procesu.

V průběhu magisterského studia realizuje student pod odborným vedením rozsáhlejší uměleckou práci. Setkává se nejprve s potřebou důkladně inscenaci připravit a je veden k co nejpřesnější představě o detailech i celku díla v reálných podmínkách studiového školního divadla. Uskutečnění inscenace ho nutně přivádí k praktické i teoretické syntéze získaných poznatků a dílčích zkušeností. Zdolává značné obtíže díky požadavku realizovat své představy v omezeném materiálu a je veden v tomto rámci k posilování divadelní fantazie na základě konkrétnosti. Podstatnou součástí výuky je nutnost tvořit s ostatními a dokázat je inspirovat a být jimi inspirován. Důležité je tu samostatné rozhodování vyvěrající ze schopnosti naslouchat, polemizovat a přesvědčovat. Student tu činí podstatné kroky při nalézání vlastní tvůrčí metody neomezující se jen na vlastní schopnosti, ale využívající talentu a schopností spolutvůrců.

Výsledky učení

Student musí prokázat schopnost vybrat předlohu z hlediska osobního tématu, posoudit její realizovatelnost z hlediska inscenačního záměru - obsazení, prostoru, poptávky, výrobních a finančních možností, reprízovosti, dlouhodobých a krátkodobých cílů. Pro hodnocení je rozhodující, zda posluchač dokáže vlastní uměleckou koncepci připravit pro realizaci v konkrétních podmínkách s konkrétními spolupracovníky, aniž by opustil vlastní nároky a představy o budoucím obsahu i tvaru inscenace.

Předpoklady a další požadavky

Intenzivní spolupráce s posluchači KS, KALD, KP a dalšími externími spolupracovníky v návaznosti na konkrétním úkolu.

Literatura

ARTAUD, Antonin: Divadlo a jeho dvojenec, Herrman a synové, 1991

BARBA, Eugenio; SAVARESE, Nicola: Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců, Divadelní ústav, Lidové noviny, Praha, 2000

BRECHT, Bertolt: Myšlenky, Československý spisovatel, Praha, 1958

BROCKETT, Oscar G.: Dějiny divadla, Nakladatelství Lidové noviny, Institut umění - Divadelní ústav, Praha 2008

BROOK, Peter. Pohyblivý bod: Čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987, Nakladatelství Studia Ypsilon, Praha, 1996

BROOK, Peter: Prázdný prostor, Panorama, Praha, 1988

BURIAN, E. F. Zameťe jeviště, Praha 1936

BURIAN, E. F. Pražská dramaturgie 1937, Praha 1938

BURIAN, E. F. Pojďte, lidé, na divadla s železnýma kladivama, Praha 1940

CÍSAŘ, Jan: Člověk v situaci, NAMU, Praha, 2016

ČECHOV, Michail: Hercova cesta, KANT, Praha, 2017

DONELLAN, Declan: Herec a jeho cíl, Brkola, Praha, 2007

EFROS, A. Divadlo má láska, Praha 1980

FISCHER -LICHTE, Erika: Estetika performativity, Mníšek pod Brdy, 2011

GAJDOŠ, J. Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci, KANT 2010

GORIAUX PELECHOVÁ, Jitka: Divadlo Thomase Ostermeiera, KANT, Praha, 2015

Jan Grossman k českému divadlu 20. století, NAMU, Praha, 2021

GROSSMAN, Jan: Texty o divadle 1–6, Pražská scéna, Praha,1999–2001

GROTOWSKI, Jerzy: Od chudého divadla k divadlu pramenů, Praha 1981

GROTOWSKI, Jerzy: Divadlo a rituál. Bratislava 1999.

GROTOWSKI, Jerzy: Texty I.-III. Praha 1990.

HYVNAR, Jan: O českém dramatickém herectví 20. století, KANT, Praha 2009

HYVNAR, Jan: Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století: KANT, Praha, 2011

JOHNSTONE, Keith: IMPRO: Improvizace a divadlo, NAMU, Praha, 2014.

KORČÁK, Jakub: Průsečíky okamžiku. Řád a intuice v režijní tvorbě, studijní opora AMU, divadelní fakulta, katedra činoherního divadla (zde i další literatura)

KRAUS, Karel: Divadlo ve službách dramatu: Institut umění - Divadelní ústav, Praha 2001

KREJČA, O. Divadlo jsou herci, NAMU, Praha 2011

LEHMANN, Hans Thies. Postdramatické divadlo. Divadelný ústav, Bratislava, 2007.

MEJERCHOLD Vsevolod Emiljevič: Přestavba divadla: úvahy o moderním divadle a jeho funkci, Praha 1946

PÁCL, Š. Slovo v prostoru (scénické řešení a divácký prožitek dramatu),KANT, Praha 2015

PAVIS, Patrice: Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů, Divadelní ústav, Praha 2003

RADOK, A. „Patologie herectví“, Divadlo 1962, č. 1 (leden)? 23–34

RADOK, A. „Inscenační postupy Laterny magiky“, Divadlo, 1961, č. 7 (září): 525–534; doplněná verze „Zrod Laterny magiky a její inscenační postupy“ in Laterna magika. Sborník statí, FÚ, Praha 1968

RADOK, A. „Divadelní novověk“, Divadlo 1962, č. 9 (listopad): 27–33

RADOK, A. „Ladislav Vychodil a jeviště“, Divadlo 1963, č. 6 (červen): 14–29

TAIROV Alexander: Odpoutané divadlo, Zápisky režiséra, Praha 1927, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2005

VOSTRY, Jaroslav: Činoherní klub 1965–1972. Dramaturgie v praxi, Praha 1996

VOSTRÝ, Jaroslav: Ejzenštejnovy lekce divadelní režie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1987

VOSTRÝ, Jaroslav: Obraz a příběh: scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění, KANT, Praha, 2008

VOSTRÝ, Jaroslav: O hercích a herectví: druhé, rozšířené vydání, KANT, Praha, 2014

VOSTRÝ, Jaroslav: Předpoklady hereckého projevu, NAMU, Praha, 2021

VOSTRÝ, Jaroslav: Režie je umění, Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Praha, 2009

VOSTRÝ, Jaroslav: Scénování a umění, KANT, Praha, 2020

VOSTRÝ, Jaroslav: Scénování v době všeobecné scénovanosti (Úvod do scénologie), KANT Praha, 2012

ZICH, Otakar: Estetika dramatického umění, AMU, Praha, 2019

Sekundární literatura je zadávána individuálně na základě přípravy scénického projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se vypracování režijní knihy a vypracování dramaturgicko-režijní koncepce inscenace. Předpokládá se aktivní účast na seminářích.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost K225
Učebna - teoretické předměty

(Karlova 26, Praha 1)
SCHEJBAL M.
15:00–18:00
(paralelka 1)
místnost K330
Učebna teoretických předmětů

(Karlova 26, Praha 1)
SCHEJBAL M.
15:00–18:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:00–18:00 Milan SCHEJBAL Učebna - teoretické předměty
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 15:00–18:00 Milan SCHEJBAL Učebna teoretických předmětů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů