Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie a dramaturgie činoherního divadla (B.A.) – 1. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dramaturgická tvorba 201DTV1 ZK 5 4T 201DTV2 ZK 5 4T
Režijní tvorba 201RTO1 ZK 4 2T 201RTO2 ZK 4 2T
Minimální počet kreditů za semestr 9 9
Povinné předměty
Divadelní prostor 201DIP1 Z 1 2T 201DIP2 Z 1 2T
Divadelní percepce 201DRP1 Z 1 2T 201DRP2 Z 1 2T
Divadlo v historii západní kultury 201DVS1 ZK 2 2T 201DVS2 ZK 2 2T
Jevištní pohyb 201JEB1 Z 1 2T 201JEB2 Z 1 2T
Podoby herectví 201PDH1 ZK 1 3T 201PDH2 ZK 1 3T
Psychologie 201PSH1 Z 1 2T 201PSH2 ZK 1 2T
Ročníkový kurz KČD 201RRD1 Z 1 16S 201RRD2 Z 1 16S
Scénická propedeutika 201SPO1 ZK 5 4T 201SPO2 ZK 5 4T
Teorie jevištní mluvy 201TJM1 Z 1 1T 201TJM2 ZK 1 1T
Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 201VEH1 Z 1 2T 201VEH2 ZK 1 2T
Základy divadelního pojmosloví 207ZDP1 ZK 2 2T 207ZDP2 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 17 17
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU1 ZK 3 2ST 702DAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Počet předepsaných kreditů celkem 29 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Základy divadelního pojmosloví 1 (207ZDP1) ZT Bakalářskou prací
Základy divadelního pojmosloví 2 (207ZDP2) ZT Bakalářskou prací
Režijní tvorba 5 (201RTO5) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 5 (201RTO5) PZ Absolventským výkonem
Režijní tvorba 6 (201RTO6) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 6 (201RTO6) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 1 (201SCV1) PZ Bakalářskou prací
Scénická tvorba 1 (201SCV1) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 2 (201SCV2) PZ Bakalářskou prací
Scénická tvorba 2 (201SCV2) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 3 (201SCV3) PZ Bakalářskou prací
Scénická tvorba 3 (201SCV3) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 4 (201SCV4) PZ Bakalářskou prací
Scénická tvorba 4 (201SCV4) PZ Absolventským výkonem
Teorie a praxe činohry 1 (201TPI1) ZT Bakalářskou prací
Teorie a praxe činohry 2 (201TPI2) ZT Bakalářskou prací
Režijní tvorba 3 (201RTO3) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 3 (201RTO3) PZ Absolventským výkonem
Režijní tvorba 4 (201RTO4) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 4 (201RTO4) PZ Absolventským výkonem
Divadlo v historii české kultury 1 (201DVC1) ZT Bakalářskou prací
Divadlo v historii české kultury 2 (201DVC2) ZT Bakalářskou prací
Divadlo v historii západní kultury 1 (201DVS1) ZT Bakalářskou prací
Divadlo v historii západní kultury 2 (201DVS2) ZT Bakalářskou prací
Teorie a praxe jevištního slova 1 (201TPJ1) ZT Bakalářskou prací
Teorie a praxe jevištního slova 2 (201TPJ2) ZT Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 1 (201DTV1) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 1 (201DTV1) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 2 (201DTV2) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 2 (201DTV2) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 3 (201DTV3) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 3 (201DTV3) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 4 (201DTV4) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 4 (201DTV4) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 5 (201DTV5) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 5 (201DTV5) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 6 (201DTV6) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 6 (201DTV6) PZ Absolventským výkonem
Režijní tvorba 1 (201RTO1) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 1 (201RTO1) PZ Absolventským výkonem
Režijní tvorba 2 (201RTO2) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 2 (201RTO2) PZ Absolventským výkonem
Divadlo v historii české kultury 1 (201DVC1) ZT Historie a teorie činoherního divadla (S201BHTCRD)
Divadlo v historii české kultury 2 (201DVC2) ZT
Divadlo v historii západní kultury 1 (201DVS1) ZT
Divadlo v historii západní kultury 2 (201DVS2) ZT
Dramaturgická tvorba 1 (201DTV1) PZ
Dramaturgická tvorba 2 (201DTV2) PZ
Dramaturgická tvorba 3 (201DTV3) PZ
Dramaturgická tvorba 4 (201DTV4) PZ
Dramaturgická tvorba 5 (201DTV5) PZ
Dramaturgická tvorba 6 (201DTV6) PZ
Režijní tvorba 1 (201RTO1) PZ
Režijní tvorba 2 (201RTO2) PZ
Režijní tvorba 3 (201RTO3) PZ
Režijní tvorba 4 (201RTO4) PZ
Režijní tvorba 5 (201RTO5) PZ
Režijní tvorba 6 (201RTO6) PZ
Teorie a praxe činohry 1 (201TPI1) ZT
Teorie a praxe činohry 2 (201TPI2) ZT
Základy divadelního pojmosloví 1 (207ZDP1) ZT
Základy divadelního pojmosloví 2 (207ZDP2) ZT
Dramaturgická tvorba 1 (201DTV1) PZ Historie a teorie oboru režie / dramaturgie (S201BHTORD)
Dramaturgická tvorba 2 (201DTV2) PZ
Dramaturgická tvorba 3 (201DTV3) PZ
Dramaturgická tvorba 4 (201DTV4) PZ
Dramaturgická tvorba 5 (201DTV5) PZ
Dramaturgická tvorba 6 (201DTV6) PZ
Režijní tvorba 1 (201RTO1) PZ
Režijní tvorba 2 (201RTO2) PZ
Režijní tvorba 3 (201RTO3) PZ
Režijní tvorba 4 (201RTO4) PZ
Režijní tvorba 5 (201RTO5) PZ
Režijní tvorba 6 (201RTO6) PZ
Teorie a praxe činohry 1 (201TPI1) ZT
Teorie a praxe činohry 2 (201TPI2) ZT
Teorie a praxe jevištního slova 1 (201TPJ1) ZT
Teorie a praxe jevištního slova 2 (201TPJ2) ZT
Základy tvůrčího projevu 1 (201ZTO1) PZ
Základy tvůrčího projevu 2 (201ZTO2) PZ