Základy tvůrčího projevu 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ZTO2 ZK 1 2T česky letní

Garant předmětu

Milan ŠOTEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan ŠOTEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače se základy slovesného tvůrčího projevu v perspektivě jeho scénických možností.

Forma studia

Semináře, vypracování písemných úkolů a jejich analýza.

Předpoklady a další požadavky

 1. Znalost historie a kulturní rozhled.
 2. Orientace v české a světové dramatické literatuře.
 3. Ovládání základních teatrologických pojmů.

Obsah kurzu

Studium základů tvorby a její reflexe z hlediska účasti slova a jeho vztahu k ostatním scénickým výrazovým prostředkům.

 1. Od pouliční scény k jevištnímu výjevu.
 2. Situace a dialog, dramatický dialog a jevištní výjev.
 3. Vizuální, akustické a vnitřně hmatové vnímání.
 4. Dialog a jeho scénování (stylizace).
 5. Slovo a obraz.
 6. Slovo v kontextu antického divadla a další vývoj.
 7. Vyprávění a předvádění.
 8. Slovo a jeho využívání v antické a biblické tradici a jejich uplatnění v dalším vývoji.
 9. Próza a poezie.
 10. Slovo a jeho využívání v moderní a současné scénické tradici.

Doporučená nebo povinná literatura

Brecht, B. Myšlenky, Praha 1958 (stati související s probíranou látkou)

Vygotskij, L. S. Psychologie umění, Praha 1981 (stati související s probíranou látkou)

Sílová, Z. / Vostrý, J. Je ještě možné herecké umění? Praha 2009 (Kapitoly „Herectví a dramatický text“ a „Scénické umění a zrcadlové neurony“)

Vojtěchovský, M. / Vostrý, J. Obraz a příběh, Praha 2008 (stati související s probíranou látkou)

Vostrý, J. Režie je umění (část „K některým pojmům“), Praha 2001, resp. 2009

Vostrý, J. Scénologie dramatu, Praha 2010 (kap. související s probíranou látkou)

Zich, O. Estetika dramatického umění (kap. I.-IV.), Praha 1931, resp. 1987

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě odevzdaných prací s přihlédnutím k aktivní účasti v diskusích na semináři.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů