Základy tvůrčího projevu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ZTO1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Milan ŠOTEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan ŠOTEK

Obsah

Studium základů tvorby a její reflexe z hlediska účasti slova a jeho vztahu k ostatním scénickým výrazovým prostředkům.

 1. Od pouliční scény k jevištnímu výjevu.
 2. Situace a dialog, dramatický dialog a jevištní výjev.
 3. Vizuální, akustické a vnitřně hmatové vnímání.
 4. Dialog a jeho scénování (stylizace).
 5. Slovo a obraz.
 6. Slovo v kontextu antického divadla a další vývoj.
 7. Vyprávění a předvádění.
 8. Slovo a jeho využívání v antické a biblické tradici a jejich uplatnění v dalším vývoji.
 9. Próza a poezie.
 10. Slovo a jeho využívání v moderní a současné scénické tradici.

Výsledky učení

Seznámit posluchače se základy slovesného tvůrčího projevu v perspektivě jeho scénických možností.

Předpoklady a další požadavky

 1. Znalost historie a kulturní rozhled.
 2. Orientace v české a světové dramatické literatuře.
 3. Ovládání základních teatrologických pojmů.

Literatura

Brecht, B. Myšlenky, Praha 1958 (stati související s probíranou látkou)

Vygotskij, L. S. Psychologie umění, Praha 1981 (stati související s probíranou látkou)

Sílová, Z. / Vostrý, J. Je ještě možné herecké umění? Praha 2009 (Kapitoly „Herectví a dramatický text“ a „Scénické umění a zrcadlové neurony“)

Vojtěchovský, M. / Vostrý, J. Obraz a příběh, Praha 2008 (stati související s probíranou látkou)

Vostrý, J. Režie je umění (část „K některým pojmům“), Praha 2001, resp. 2009

Vostrý, J. Scénologie dramatu, Praha 2010 (kap. související s probíranou látkou)

Zich, O. Estetika dramatického umění (kap. I.-IV.), Praha 1931, resp. 1987

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě odevzdaných prací s přihlédnutím k aktivní účasti v diskusích na semináři.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost K225
Učebna - teoretické předměty

(Karlova 26, Praha 1)
ŠOTEK M.
12:30–14:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–14:00 Milan ŠOTEK Učebna - teoretické předměty
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů