Jevištní pohyb 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201JEB2 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin PACEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin PACEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cvičení se zabývají prací ve skupině a zkoumají fungování skupiny v prostoru, geometrické rozdělení v prostoru - kruh, půlkruh, řada, zástup diagonála atd. Mají za cíl kultivovat prostorové a temporytmické cítění.

Student začíná samostatně pracovat na etudách hereckých a pohybově tanečních.

Forma studia

Zápočet.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Kroschlová Eva, Jevištní pohyb Divadelní fakulta AMU, Praha 2003

Kulka J., Psychologie pro herce SPN, Praha 1985

Vostrý J., O hereckém představování, metodická příručka 1983

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny z 60 % na základě aktivity na cvičeních (minimálně 85% účast v průběhu semestru), z 40 % účast na závěrečné klauzurní práci.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů