Ročníkový kurz KČD 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201RRD1 Z 1 16 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 13 až 18 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jakub KORČÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub KORČÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty:

  1. s tématy výuky v akademickém roce;
  2. s metodickými přístupy;
  3. s kritérii hodnocení.

Forma studia

Několikadenní kurz.

Předpoklady a další požadavky

Talentové a vzdělanostní předpoklady, které byly prověřeny několikastupňovitým přijímacím řízením.

Obsah kurzu

Ročníkový kurs je zaměřen na zahájení práce na počátku akademického roku. Stanoví hlavní témata a cíle výuky, hodnotící kritéria, postupy pro dosažení cílů a metodické přístupy.

Pedagogové hlavních oborů seznámí studenty s tématy výuky, která budou probírána během akademického roku, s cíli, kterých má být dosaženo, postupem práce a způsobem vyhodnocení.

  1. Úvod do studia.
  2. Tématické okruhy studia.
  3. Kritéria hodnocení.
  4. Metodické postupy.
  5. Literatura ke studiu.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura je zadávána pedagogy hlavních oborů podle potřeb zvolených tématických okruhů. Informaci o konkrétních částech textů, které budou na kurzu probírány, dostanou studenti s dostatečným časovým předstihem, aby si je mohli připravit.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast a zvládnutí přidělených úkolů.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů