Divadelní prostor 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201DIP2 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan DUŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zasvětit studenty režie a dramaturgie do základní problematiky scénografie v historické i současné perspektivě:

 1. Explikace a praktické ukázky různých typů divadelního prostoru.
 2. Výuka metody spolupráce režiséra se scénografem a kostýmním výtvarníkem.
 3. Základní orientace v užití materiálu, možnosti svícení.
 4. Vypracování režijně-scénografické koncepce vybrané hry do různých typů divadelních prostorů (typologie prostoru, pohledové přímky, atp.).

Forma studia

Semináře, individuální konzultace.

Předpoklady a další požadavky

 1. Obecná znalost české a světové dramatické literatury.
 2. Obecná znalost základních teatrologických studií.
 3. Kreativní předpoklady.
 4. Obecná znalost používaných technologií a materiálů při realizaci inscenace.

Obsah kurzu

Nahlédnutí do základních parametrů prostoru a jeho dramatických možností je obohaceno výkladem a ukázkami základních typů divadelního prostoru v různých historických a stylových obdobích. Pro studenty režie je důležité, aby si pěstovali smysl a cit pro dramatický prostor, obsažený v textu, a hledali jeho scénografickou podobu. Seznamují se s možnostmi užívaných technologií a materiálů, důležitá kapitola se týká svícení. Semináře se dovršují přípravou scénograficko-režijní koncepce vybraného dramatického textu. Teprve v této fázi jsou studenti seznamování se specifickými uměleckými otázkami scénografie a jejími moderními trendy.

 1. Specifikace a typologie prostoru.
 2. Mizanscéna a půdorys.
 3. Použití a možnosti specifických materiálů na jevišti.
 4. Inspirační zdroje, základy svícení.
 5. Režijně-scénografická koncepce vybraného dramatického textu.
 6. Scénografické gesto.
 7. Trendy a možnosti současné scénografie.

Doporučená nebo povinná literatura

Bablet Denis: Scénická revoluce 20. století

Braun Kazimierz: Divadelní prostor

Brook Peter: Prázdný prostor, Pohyblivý bod

Hilmera Jiří: František Trőster

Hofman Vlastislav: 30 let práce pro české jeviště

Koubská, Valchařová: Bedřich Feuerstein

Lamač M.: Osma a skupina výtvarných umělců

Pokorný J.: Složky divadelního výrazu

Pőrtner Pavel: Experimentální divadlo

Pražák Albert: Mezi

Ptáčková Věra: Česká scénografie XX. století

Svoboda Josef: Magie divadelního prostoru

Vitruvius: Antické divadlo

Časopisy: Interscéna, Scénografie, Acta scaenograf

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě vypracování a prezentace seminární práce.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů