Scénická tvorba 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201SCV2 zkouška 6 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 66 až 96 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan BURIAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BURIAN, Michal DOČEKAL, Jana SLOUKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Semináře, dílny, zkoušky, představení.

Předpoklady a další požadavky

Ovládnutí základní teatrologické terminologie.

Obsah kurzu

(práce navazovala na semináře J. Vinaře aj. Vedrala)

  1. Na základě dramaturgicky připraveného textu realizovat v prostoru dramatickou situaci s důrazem na práci s herci (tvorbu postavy) - hledání způsobu, jak herce oslovit, motivovat, jak nabízet možnosti a zároveň provokovat k samostanému hledání.
  2. Jak v rámci většího celku pracovat s herci - rozvíjení schopnosti sdělit hercům svoji vizi a získat je pro zvolené pojetí.
  3. Důraz na kladen na představu, vycházející již z jisté znalosti hereckých možností studentů herectví, na schopnost odhadu rozsahu úkolu a jeho zvládnutí v omezeném časovém rozvrhu.

Doporučená nebo povinná literatura

Artaud, A.; Divadlo a jeho dvojenec; Herrmann, Praha 1994

Barba, A.; Slovník divadelní antropologie; Div. ústav, Lid. noviny; Praha 2000

Brecht, B.; Myšlenky; Čs. spisovatel; Praha 1958

Brockett, O. G.; Dějiny divadla; Lidové noviny, Divadelní ústav; Praha 1999

Brook, P.; Prázdný prostor; Panorama; Praha 1988

Brook, P.; Nitky času; Divadelní ústav; Praha 2004

Burian, E. F.; O nové divadlo; Praha 1946

Císař, J.; Člověk v situaci; ISV; Praha 2000

Císař, J.; Základy činoherní režie; Horizont; Praha 1984

Čechov, M.; O herecké technice; Divadelní ústav; Praha 1996

Efros, A.; Divadlo má láska; Panorama; Praha 1980

Efros, A.; Povolání - Režisér; Panorama; Praha 1986

Frejka, J.; Divadlo je vesmír; Divadelní ústav; Praha 2004

Grossman, J.; Analýzy; Čs. spisovatel; Praha 1991

Hilar, K. H.; O divadle; Divadelní ústav; Praha 2002

Hyvnar, J. ; Herec v moderním divadle; Pražská scéna; Praha 2000

Kraus, K. ; O divadle; Lidové noviny; Praha 1990

Pilátová, J. ; Jerzy Grotowski a teatr Laboratorium; PKS; Praha 1990

Stanislavskij, K. S.; Můj život v umění; Praha 1962

Vostrý, J.; O hercích a herectví; Achát; Praha 1998

Vostrý, J.; Režie je umění; AMU; Praha 2001

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se umělecký výsledek nastudovaného textu (dialogu, části hry, adaptace prózy) a přihlíží se k průběhu jednotlivých fází zkušebního procesu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů