prof. JUDr. Vladimír FRANZ

Email:
vladimir.franz@damu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • BcA. Jankulárová Michaela – Motivicko-rytmické řešení muzikálu West-Side Story
  • MgA. Mikulášek Marek – Konvence a jejich překračování, tabuizovaná témata, umění a zvrhlost