Teorie a praxe činohry 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201TPI2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Zuzana SÍLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana SÍLOVÁ

Obsah

Předmět výuky režisérů a dramaturgů ve 3. ročníku bakalářského studia, který je má formou semináře vést k pochopení zdrojů a konstitutivních prvků činohry ve smyslu dramatu, resp. dramatu ve smyslu činoherního divadla. Nezbytnost teoretické reflexe stále nejrozšířenějšího a v moderním světě základního divadelního druhu, ze kterého se odvozuje řada příbuzných druhů v jiných médiích, se aktualizuje v situaci eskalujícího všeobecného scénování. Konsekvence tohoto fenoménu, spojené s důsledky současného postavení umění na vše zahrnujícím trhu – nutí činohru v zájmu uchování vlastního možného přínosu a s ním spojeného zájmu potenciálních diváků nově objevovat svůj vlastní prostor. Jde o prostor, který zůstává navzdory snaze normativních estetik nikdy trvale nevymezený nějakými danými hranicemi: je to totiž prostor, který neurčují látkové ani formálně stylové meze, protože je totožný s životní potřebou, ze které drama jako vyjádření a snaha o pochopení dramatu světa a života vzniklo. Tomu odpovídá takový způsob výuky, který je adekvátní vysoké umělecké škole, protože vychází z vlastního dramatického cítění talentovaných studentů a studentek, u nichž se dožaduje vyjádření odpovídajícího zvolenému studijnímu oboru.

Výuka zahrnuje v letním semestru tyto okruhy pojmů/problémů:

  1. Text a obraz: drama a scéna, slyšené a viděné, slovní text a text inscenace; slovní a mimoslovní jednání; slovní text v hierarchii divadelních prostředků; moderní drama jako motivická struktura.
  2. Děj a kompozice: dějové a mimodějové prostředky účinu; prostor a čas; tempo a rytmus; linearita a „mnohohlasost“; zápletková komedie a lyrické drama; problémové drama a dramatická báseň.
  3. Drama a žánrově-stylové řešení: tragédie, komedie a drama v užším smyslu; klasicismus, realismus a romantismus, resp. expresionismus; styl a chronotopos, chronotopos cesty a „okamžiku“.
  4. Drama a jednající osoba: maska a postava; (individuální) charakter a typ, typ a prototyp, resp. archetyp; hrdina a everyman; pevné typy či obory a moderní drama; drama a herec, resp. herectví.
  5. Drama a média: divadelní a filmové drama a divadlo ve filmu a film v divadle; TV drama a televizní seriál, sitcom atd. a vliv divadla na televizi a televize na drama; drama a rozhlas.

Výsledky učení

Předmět má formou semináře studenty vést k pochopení zdrojů a konstitutivních prvků činohry ve smyslu dramatu, resp. dramatu ve smyslu činoherního divadla pomocí spojování vlastních pokusů o psané dramatické texty s teoretickou reflexí nejdůležitějších tendencí moderní činohry. V tomto případě jde především o tvorbu scénického projektu v té fázi, ve které se rovná psanému dramatickému textu. Tomu odpovídá dvojí východisko reflexe, na níž je výuka založena a která spočívá jednak v analýze příslušných pojmů a jednak v analýze vlastních studentských prací, jejichž problematika se stává polem vlastního (tvůrčího) ověřování těchto pojmů.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem a podmínkou je aktivní účast studentů na všech seminářích a včasné plnění zadaných úkolů.

Literatura

Viz literatura související s příslušnými tematickými okruhy k postupové zkoušce z historie a teorie činoherního divadla a k postupové zkoušce z činoherní režie a dramaturgie.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení klasifikace na základě předložené písemné seminární práce na zadané téma.

Poznámka

Činohra se tu rovná dramatu, chápanému ovšem nikoli jenom jako psaný text, ale jako divadlo vycházející z psaného textu. Tento text mu totiž nejenom zajišťuje příslušnou slovesnou bázi, ale otevírá právě na této bázi možnosti k takové tematizaci životních látek, která má co dělat s viděním světa jako prostoru lidského jednání totožného s rozhodováním. Tedy na té úrovni vztahu člověka k druhým a ke světu, na které se stýká drama v genologickém smyslu s dramatem v té podobě, v jaké se uplatňuje nejenom v jiných uměleckých druzích, ale i „ve skutečnosti“.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost K225
Učebna - teoretické předměty

(Karlova 26, Praha 1)
SÍLOVÁ Z.
11:30–13:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:30–13:00 Zuzana SÍLOVÁ Učebna - teoretické předměty
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů