Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie a dramaturgie činoherního divadla (B.A.) – 2. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dramaturgická tvorba 201DTV3 ZK 5 4T 201DTV4 ZK 5 4T
Režijní tvorba 201RTO3 ZK 5 4T 201RTO4 ZK 5 4T
Scénická tvorba 201SCV1 ZK 6 4T 201SCV2 ZK 6 8T
Minimální počet kreditů za semestr 16 16
Povinné předměty
Přípravný kurz 703PKD Z 1 64CS
Divadlo v historii české kultury 201DVC1 ZK 2 2T 201DVC2 ZK 2 2T
Herecká tvorba 201HVO1 Z 1 2T 201HVO2 Z 1 2T
Oborová praxe 201OPR1 Z 4 40S Zapsat 201OPR1 Z 4 40S Zapsat
Ročníkový kurz KČD 201RRD3 Z 1 16S
Teorie a praxe činohry 201TPI1 Z 2 2T 201TPI2 ZK 2 2T
Teorie a praxe jevištního slova 201TPJ1 Z 1 2T 201TPJ2 ZK 2 2T
Úvodní kurz s herci 201UVK1 Z 1 20S
Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 201VEH3 Z 1 2T 201VEH4 ZK 1 2T
Minimální počet kreditů za semestr 9 9
Počet předepsaných kreditů celkem 25 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Základy divadelního pojmosloví 1 (207ZDP1) ZT Bakalářskou prací
Základy divadelního pojmosloví 2 (207ZDP2) ZT Bakalářskou prací
Režijní tvorba 5 (201RTO5) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 5 (201RTO5) PZ Absolventským výkonem
Režijní tvorba 6 (201RTO6) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 6 (201RTO6) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 1 (201SCV1) PZ Bakalářskou prací
Scénická tvorba 1 (201SCV1) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 2 (201SCV2) PZ Bakalářskou prací
Scénická tvorba 2 (201SCV2) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 3 (201SCV3) PZ Bakalářskou prací
Scénická tvorba 3 (201SCV3) PZ Absolventským výkonem
Scénická tvorba 4 (201SCV4) PZ Bakalářskou prací
Scénická tvorba 4 (201SCV4) PZ Absolventským výkonem
Teorie a praxe činohry 1 (201TPI1) ZT Bakalářskou prací
Teorie a praxe činohry 2 (201TPI2) ZT Bakalářskou prací
Režijní tvorba 3 (201RTO3) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 3 (201RTO3) PZ Absolventským výkonem
Režijní tvorba 4 (201RTO4) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 4 (201RTO4) PZ Absolventským výkonem
Divadlo v historii české kultury 1 (201DVC1) ZT Bakalářskou prací
Divadlo v historii české kultury 2 (201DVC2) ZT Bakalářskou prací
Divadlo v historii západní kultury 1 (201DVS1) ZT Bakalářskou prací
Divadlo v historii západní kultury 2 (201DVS2) ZT Bakalářskou prací
Teorie a praxe jevištního slova 1 (201TPJ1) ZT Bakalářskou prací
Teorie a praxe jevištního slova 2 (201TPJ2) ZT Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 1 (201DTV1) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 1 (201DTV1) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 2 (201DTV2) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 2 (201DTV2) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 3 (201DTV3) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 3 (201DTV3) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 4 (201DTV4) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 4 (201DTV4) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 5 (201DTV5) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 5 (201DTV5) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgická tvorba 6 (201DTV6) PZ Bakalářskou prací
Dramaturgická tvorba 6 (201DTV6) PZ Absolventským výkonem
Režijní tvorba 1 (201RTO1) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 1 (201RTO1) PZ Absolventským výkonem
Režijní tvorba 2 (201RTO2) PZ Bakalářskou prací
Režijní tvorba 2 (201RTO2) PZ Absolventským výkonem
Divadlo v historii české kultury 1 (201DVC1) ZT Historie a teorie činoherního divadla (S201BHTCRD)
Divadlo v historii české kultury 2 (201DVC2) ZT
Divadlo v historii západní kultury 1 (201DVS1) ZT
Divadlo v historii západní kultury 2 (201DVS2) ZT
Dramaturgická tvorba 1 (201DTV1) PZ
Dramaturgická tvorba 2 (201DTV2) PZ
Dramaturgická tvorba 3 (201DTV3) PZ
Dramaturgická tvorba 4 (201DTV4) PZ
Dramaturgická tvorba 5 (201DTV5) PZ
Dramaturgická tvorba 6 (201DTV6) PZ
Režijní tvorba 1 (201RTO1) PZ
Režijní tvorba 2 (201RTO2) PZ
Režijní tvorba 3 (201RTO3) PZ
Režijní tvorba 4 (201RTO4) PZ
Režijní tvorba 5 (201RTO5) PZ
Režijní tvorba 6 (201RTO6) PZ
Teorie a praxe činohry 1 (201TPI1) ZT
Teorie a praxe činohry 2 (201TPI2) ZT
Základy divadelního pojmosloví 1 (207ZDP1) ZT
Základy divadelního pojmosloví 2 (207ZDP2) ZT
Dramaturgická tvorba 1 (201DTV1) PZ Historie a teorie oboru režie / dramaturgie (S201BHTORD)
Dramaturgická tvorba 2 (201DTV2) PZ
Dramaturgická tvorba 3 (201DTV3) PZ
Dramaturgická tvorba 4 (201DTV4) PZ
Dramaturgická tvorba 5 (201DTV5) PZ
Dramaturgická tvorba 6 (201DTV6) PZ
Režijní tvorba 1 (201RTO1) PZ
Režijní tvorba 2 (201RTO2) PZ
Režijní tvorba 3 (201RTO3) PZ
Režijní tvorba 4 (201RTO4) PZ
Režijní tvorba 5 (201RTO5) PZ
Režijní tvorba 6 (201RTO6) PZ
Teorie a praxe činohry 1 (201TPI1) ZT
Teorie a praxe činohry 2 (201TPI2) ZT
Teorie a praxe jevištního slova 1 (201TPJ1) ZT
Teorie a praxe jevištního slova 2 (201TPJ2) ZT
Základy tvůrčího projevu 1 (201ZTO1) PZ
Základy tvůrčího projevu 2 (201ZTO2) PZ