Ročníkový kurz KČD 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201RRD3 Z 1 16 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 13 až 18 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan BURIAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BURIAN, Jana KUDLÁČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cilem předmětu je hlubší možnost poznání studentů a pedagogů na několikadenním soustředění.

Pedagogové seznámují studenty:

  1. s tématy výuky v akademickém roce;
  2. s metodickými přístupy;
  3. s kritérii hodnocení.

Odpovídají na případné dotazy studentů a debatují s nimi o divadelní problematice.

Forma studia

Několikadenní kurz.

Předpoklady a další požadavky

Soustředění ve sportovním a výcvikovém středisku AMU v Poněšicích.

Obsah kurzu

Pedagogové hlavních oborů seznámí studenty během ročníkového kursu s tématy výuky, která budou probírána během akademického roku, s cíli, kterých má být dosaženo, postupem práce a způsobem jeho vyhodnocení. Debatují se studenty o otázkách, týkajících se studia a divadelní problematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura je zadávána pedagogy hlavních oborů podle potřeb zvolených tématických okruhů.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast a zvládnutí přidělených úkolů.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů