Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie a dramaturgie činoherního divadla (B.A.)

Studijní obor: Režie-dramaturgie činoherního divadla
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
201DRB* Dramaturgická tvorba
ZK-4-4T
ZK-4-4T
ZK-6-4T
ZK-6-4T
ZK-7-4T
ZK-7-4T
34
201RTB* Režijní tvorba
Z-4-2T
ZK-4-2T
ZK-6-4T
ZK-6-4T
ZK-7-4T
ZK-7-4T
34
201SPB* Scénická propedeutika
ZK-4-4T
ZK-4-4T
8
201SEB* Scénická tvorba
ZK-6-4T
ZK-6-8T
ZK-7-8T
ZK-7-8T
26
Minimální počet kreditů 102
Povinné předměty
201DIP* Divadelní prostor
Z-1-2T
Z-1-2T
2
703PKD Přípravný kurz
Z-1-64CS
1
201HPR* Herecká propedeutika
Z-1-2T
Z-1-2T
2
201HEV* Herecká tvorba
Z-1-8T
Z-1-4T
2
201HKR* Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
201JEB* Jevištní pohyb
Z-1-2T
Z-1-2T
2
201OBP* Oborová praxe
Z-1-40S
Z-1-40S
2
201PDH* Podoby herectví
ZK-1-3T
ZK-1-3T
2
201PKP* Překladatelský seminář
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
201PSH* Psychologie
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
201RRD* Ročníkový kurz KČD
Z-1-16S
Z-1-16S
Z-1-16S
Z-1-16S
4
201RZB* Rozhlasová tvorba
Z-1-2T
Z-1-2T
2
201TJL* Teorie a praxe jevištního slova
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
201TJM* Teorie jevištní mluvy
Z-1-1T
ZK-1-1T
2
201UVK1 Úvodní kurz s herci
Z-1-20S
1
201VEH* Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-1-2T
ZK-1-2T
4
207ZDP* Základy divadelního pojmosloví
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
207ZRP* Základy rétoriky a poetiky
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
201ZTO* Základy tvůrčího projevu
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
Minimální počet kreditů 45
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
201CRDB4 Volitelné předměty oborové
0
200JZB Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 153
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 27
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů