Ročníkový kurz KČD 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201RRD4 zápočet 1 16 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 13 až 18 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Milan SCHEJBAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan SCHEJBAL

Obsah

Ročníkový kurs je určen pro zhodnocení a reflexi práce v uplynulém akademickém roce. Je vyhodnocena úspěšnost plnění stanovených cílů, probrání témat, dodržení metodických postupů. Pedagogové hlavních oborů analyzují práci studentů během akademického roku. Jednak v přítomnosti všech studentů, kdy je reflektována kolektivní souhra, úroveň spolupráce a kázně, a jednak s každým studentem individuálně, kdy budou jsou reflektovány jeho umělecké výkony a způsob práce.

Výsledky učení

Cílem kurzu je zhonodtit a podrobně analyzovat práci studentlů v uplynulém akademickém roce. Jeho součástí je:

  1. Analýza splnění vytčených cílů.
  2. Zhodnocení probraných tématických okruhů.
  3. Reflexe metodických postupů.

Předpoklady a další požadavky

Soustředění ve sportovním a výcvikovém středisku AMU v Poněšicích.

Literatura

Povinná literatura je zadávána pedagogy hlavních oborů podle potřeb zvolených tématických okruhů.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast a zvládnutí přidělených úkolů.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů