Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie a dramaturgie činoherního divadla (B.A.) – 1. ročník

Studijní obor: Režie-dramaturgie činoherního divadla
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dramaturgická tvorba
 
201DRB1 ZK 4 4T 201DRB2 ZK 4 4T
Režijní tvorba
 
201RTB1 Z 4 2T 201RTB2 ZK 4 2T
Scénická propedeutika
 
201SPB1 ZK 4 4T 201SPB2 ZK 4 4T
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty
Divadelní prostor 201DIP1 Z 1 2T 201DIP2 Z 1 2T
Divadelní percepce 201DRP1 Z 1 2T 201DRP2 Z 1 2T
Jevištní pohyb 201JEB1 Z 1 2T 201JEB2 Z 1 2T
Podoby herectví 201PDH1 ZK 1 3T 201PDH2 ZK 1 3T
Psychologie 201PSH1 Z 1 2T 201PSH2 ZK 1 2T
Ročníkový kurz KČD 201RRD1 Z 1 16S 201RRD2 Z 1 16S
Teorie jevištní mluvy 201TJM1 Z 1 1T 201TJM2 ZK 1 1T
Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 201VEH1 Z 1 2T 201VEH2 ZK 1 2T
Základy divadelního pojmosloví 207ZDP1 ZK 2 2T 207ZDP2 ZK 2 2T
Základy rétoriky a poetiky
 
207ZRP1 Z 1 2T 207ZRP2 ZK 1 2T
Minimální počet kreditů za semestr 11 11
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU1 ZK 3 2ST 702DAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Počet předepsaných kreditů celkem 26 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30