Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie a dramaturgie činoherního divadla (B.A.) – 3. ročník

Studijní obor: Režie-dramaturgie činoherního divadla
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dramaturgická tvorba
 
201DRB5 ZK 7 4T 201DRB6 ZK 7 4T
Režijní tvorba
 
201RTB5 ZK 7 4T 201RTB6 ZK 7 4T
Scénická tvorba
 
201SEB3 ZK 7 8T 201SEB4 ZK 7 8T
Minimální počet kreditů za semestr 21 21
Povinné předměty
Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 201HKR1 Z 2 2T 201HKR2 ZK 2 2T
Oborová praxe
 
201OBP2 Z 1 40S
Překladatelský seminář
 
201PKP1 Z 1 2T 201PKP2 ZK 2 2T
Ročníkový kurz KČD 201RRD4 Z 1 16S
Rozhlasová tvorba
 
201RZB1 Z 1 2T 201RZB2 Z 1 2T
Minimální počet kreditů za semestr 4 7
Počet předepsaných kreditů celkem 25 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30