Zjednodušený studijní plán Režie a dramaturgie činoherního divadla (B.A.)

Katedra činoherního divadla

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Režie-dramaturgie činoherního divadla

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
201DIP1 Divadelní prostor 1 Z 1
201DRB1 Dramaturgická tvorba 1 ZK 4
201JEB1 Jevištní pohyb 1 Z 1
201PDH1 Podoby herectví 1 ZK 1
201PSH1 Psychologie 1 Z 1
201RTB1 Režijní tvorba 1 Z 4
201RRD1 Ročníkový kurz KČD 1 Z 1
201SPB1 Scénická propedeutika 1 ZK 4
201TJM1 Teorie jevištní mluvy 1 Z 1
201VEH1 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 1 Z 1
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 ZK 2
207ZRP1 Základy rétoriky a poetiky 1 Z 1
201ZTO1 Základy tvůrčího projevu 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
201DIP2 Divadelní prostor 2 Z 1
201DRB2 Dramaturgická tvorba 2 ZK 4
201JEB2 Jevištní pohyb 2 Z 1
201PDH2 Podoby herectví 2 ZK 1
201PSH2 Psychologie 2 ZK 1
201RTB2 Režijní tvorba 2 ZK 4
201RRD2 Ročníkový kurz KČD 2 Z 1
201SPB2 Scénická propedeutika 2 ZK 4
201TJM2 Teorie jevištní mluvy 2 ZK 1
201VEH2 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 2 ZK 1
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 ZK 2
207ZRP2 Základy rétoriky a poetiky 2 ZK 1
201ZTO2 Základy tvůrčího projevu 2 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 26

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201DRB3 Dramaturgická tvorba 3 ZK 6
201HPR1 Herecká propedeutika 1 Z 1
201HEV1 Herecká tvorba 1 Z 1
703PKD Přípravný kurz Z 1
201RTB3 Režijní tvorba 3 ZK 6
201SEB1 Scénická tvorba 1 ZK 6
201TJL1 Teorie a praxe jevištního slova 1 Z 1
201UVK1 Úvodní kurz s herci Z 1
201VEH3 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 24

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201DRB4 Dramaturgická tvorba 4 ZK 6
201HPR2 Herecká propedeutika 2 Z 1
201HEV2 Herecká tvorba 2 Z 1
201OBP1 Oborová praxe 1 Z 1
201RTB4 Režijní tvorba 4 ZK 6
201RRD3 Ročníkový kurz KČD 3 Z 1
201SEB2 Scénická tvorba 2 ZK 6
201TJL2 Teorie a praxe jevištního slova 2 ZK 1
201VEH4 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 4 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 24

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 12
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201DRB5 Dramaturgická tvorba 5 ZK 7
201HKR1 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 1 Z 2
201PKP1 Překladatelský seminář 1 Z 1
201RTB5 Režijní tvorba 5 ZK 7
201RZB1 Rozhlasová tvorba 1 Z 1
201SEB3 Scénická tvorba 3 ZK 7
Kreditů z povinných předmětů 25

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201DRB6 Dramaturgická tvorba 6 ZK 7
201HKR2 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 2 ZK 2
201OBP2 Oborová praxe 2 Z 1
201PKP2 Překladatelský seminář 2 ZK 2
201RTB6 Režijní tvorba 6 ZK 7
201RRD4 Ročníkový kurz KČD 4 Z 1
201RZB2 Rozhlasová tvorba 2 Z 1
201SEB4 Scénická tvorba 4 ZK 7
Kreditů z povinných předmětů 28

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60