Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie a dramaturgie činoherního divadla (B.A.) – 2. ročník

Studijní obor: Režie-dramaturgie činoherního divadla
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dramaturgická tvorba
 
201DRB3 ZK 6 4T 201DRB4 ZK 6 4T
Režijní tvorba
 
201RTB3 ZK 6 4T 201RTB4 ZK 6 4T
Scénická tvorba
 
201SEB1 ZK 6 4T 201SEB2 ZK 6 8T
Minimální počet kreditů za semestr 18 18
Povinné předměty
Přípravný kurz 703PKD Z 1 64CS
Herecká propedeutika 201HPR1 Z 1 2T 201HPR2 Z 1 2T
Herecká tvorba
 
201HEV1 Z 1 8T 201HEV2 Z 1 4T
Oborová praxe
 
201OBP1 Z 1 40S
Ročníkový kurz KČD 201RRD3 Z 1 16S
Teorie a praxe jevištního slova
 
201TJL1 Z 1 2T 201TJL2 ZK 1 2T
Úvodní kurz s herci 201UVK1 Z 1 20S
Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 201VEH3 Z 1 2T 201VEH4 ZK 1 2T
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Počet předepsaných kreditů celkem 24 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30