Oborová praxe 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201OBP1 Z 1 40 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), -5 až 0 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s provozem a uměleckou praxí profesionálního divadla.

Forma studia

Spolupráce na přípravě inscenace s profesionálním dramaturgem a režisérem, přítomnost na zkouškách a představeních.

Předpoklady a další požadavky

Zajištěná stáž v profesionálním divadle pod vedením zkušeného režiséra a dramaturga, nejlépe v souladu s časovým harmonogramem připravované inscenace.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Konkrétní dramatický text a veškerá doprovodná literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se aktivní zapojení studenta v průběhu stáže, praktická pomoc při vzniku inscenace.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů