Režijní tvorba 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201RTB2 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámení s programem a cíli studia činoherní režie.
 2. Seznámení se základními estetickými pojmy činoherního divadla a režie.
 3. Pochopení základních inscenačních principů a divadelních funkcí na historických příkladech.
 4. Vymezení funkce a prostředků novodobé divadelní režie.

Forma studia

Přednášky, semináře, vypracování a reflexe seminární práce.

Předpoklady a další požadavky

 1. Talentové předpoklady, prověřené několikastupňovým přijímacím řízením.
 2. Znalost historie a typů divadelní kultury.
 3. Základní orientace v české a světové dramatické literatuře.
 4. Ovládání základních teatrologických pojmů.

Obsah kurzu

Předmět zaměřený na teoretické i praktické seznámení s procesem režijní práce a na konfrontaci s nejdůležitějšími tendencemi moderní a současné české i světové režijní tvorby. Po teoretickém osvojení elementární terminologie a obeznámení s klíčovými metodickými postupy je studium v odpovídající míře určováno přípravou, průběžným zobecňováním a reflexí práce na inscenačních úkolech. Příprava se rozvíjí především na bázi interpretace literatury pro divadlo, zejména pak dramatu, kterou režie buduje prostředky jeviště jako celistvou strukturu a specifický systém.

 1. Stanislavskij: „Být sám sebou v daných okolnostech“.
 2. Mejercholdova technika montáže a biomechanika.
 3. Vachtangov a „zdivadelnění divadla“.
 4. Michail Čechov, „psychologické gesto“ a „imaginární dvojník“.
 5. Brechtovo „epické divadlo“ a „zcizovací efekt“.
 6. Grotowského „chudé divadlo“ a „svatý herec“.
 7. Brookův „prázdný prostor“.

V rámci semestru se studenti seminárním způsobem seznamují s klíčovými režijními osobnostmi a metodami práce, které rozhodujícím způsobem ovlivnily vývoj současného evropského divadla. Je probírána metoda herecké práce K. S. Stanislavského s důrazem na práci s podtextem, schopnost „být sám sebou v daných okolnostech“ a motivaci jednání. Mejercholdova metodika slouží především k představení možností „biomechaniky“ a systematické práce s montáží, mizanscénou a temporytmem. Při probírání Vachtangovovy metodiky je poukazováno zvláště na možnosti propojení vnitřní techniky s expresivitou stylizovaného vnějšího výrazu. V metodě Michaila Čechova je zdůrazňována práce s „psychologickým gestem“ a „imaginárním dvojníkem“. Dále jsou představovány principy Brechtova „epického divadla“ a „zcizovacího efektu“ s důrazem na princip ozvláštnění. V Jerzy Grotowském se při seznamování s jeho „chudým divadlem“ studentům představují možnosti divadla jako cesty poznání, setkání a sdílení i principy moderního hereckého tréninku. Peter Brook je představován jako klíčový představitel současné režie, který systematicky pracuje s kombinací nejrůznějších metodických přístupů.

Doporučená nebo povinná literatura

Pavis, Patrice - Dictionary of the Theatre

Gordon, Robert - The purpose of playing: modern acting theories in perspective

Schechner, Richard - Performance theory [2005]

Bogart, Anne - A director prepares: seven essays on art and theatre

Čechov, Michail Alexandrovič - The path of the actor

Čechov, Michail Alexandrovič - To the actor: on the technique of acting

Donnellan, Declan - The actor and the target

Hauser, Frank; Reich, Russell - Notes on Directing: 130 Lessons in Leadership from the Director`s Chair

Gaskill, William - A Sense of direction

Krasner, David (ed.) - Method acting reconsidered: theory, practice, future

Lecoq, Jacques - The moving body: teaching creative theatre

Luere, Jeane - Playwright Versus Director: Authorial Intentions and Performance Interpretations

Hodge, Alison - Twentieth century actor training [2007]

Johnstone, Keith - IMPRO: improvisation and the Theatre

Merlin, Bella - Beyond Stanislavsky: the psycho-physical approach to actor training

Mitter, Shomit - Systems of Rehearsal. Stanislavsky, Brecht, Grotowski and Brook

Rudlin, John - Commedia dell´arte: an actor´s handbook

Rudlin, John; Crick, Olly - Commedia dell´arte: a handbook for troupes

Stanislavski, Constantin - An actor´s handbook: an alphabetical arrangement of concise statements on aspects of acting

Stanislavski, Constantin - An actor´s work: a student´s diary

Thomas, James Michael - Script analysis for actors, director and designers

Zarrilli, Phillip B. - Psychophysical acting: an intercultural approach after Stanislavski

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení vychází z předložení a obhajoby seminární práce a přihlíží k aktivitě v debatách na seminářích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů