Režijní tvorba 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201RTO1 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jakub KORČÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub KORČÁK

Obsah

Předmět zaměřený na teoretické i praktické seznámení s procesem režijní práce a na konfrontaci s nejdůležitějšími tendencemi moderní a současné české i světové režijní tvorby. Po teoretickém osvojení elementární terminologie a obeznámení s klíčovými metodickými postupy je studium v odpovídající míře určováno přípravou, průběžným zobecňováním a reflexí práce na inscenačních úkolech. Příprava se rozvíjí především na bázi interpretace literatury pro divadlo, zejména pak dramatu, kterou režie buduje prostředky jeviště jako celistvou strukturu a specifický systém.

 1. Úvod do studia činoherní režie.
 2. Teoretické vymezení základních pojmů: režie, mizanscéna, temporytmus, dramatická situace, divadelní prostor, scénický prostor, dramatický prostor atd.
 3. Původ divadla: kořeny a smysl.
 4. Proměny inscenačních principů od antiky do baroka.
 5. Formování principů novodobé režie od osvícenství po Meiningenské.

Studenti jsou nejprve seminárním způsobem seznamováni se základními cíli a úskalími studia činoherní režie i s problematikou práce ve zvoleném oboru. V následující fázi jsou ve vzájemné rozpravě probírány základní pojmy a definice související se studiem daného oboru. Studenti jsou rovněž seznamováni se základními úkoly a odpovědnostmi režiséra v jednotlivých fázích vzniku divadelní inscenace. Po této úvodní části jsou studenti v semináři uvedeni do problematiky postavení divadla ve společnosti a nahlédnutím do základů divadelnosti jsou vedeni k uvažování o smyslu divadla. Posléze se studenti seznamují s inscenačními praktikami v různých epochách evropského divadla s důrazem na různé formy zastoupení režijní složky. V závěru semestru jsou probírány okolnosti zrodu moderní režie jako samostatného oboru.

Výsledky učení

 1. Seznámení s programem a cíli studia činoherní režie.
 2. Seznámení se základními estetickými pojmy činoherního divadla a režie,
 3. Uvedení do problematiky vnímání smyslu divadla a jeho postavení ve společnosti.
 4. Pochopení základních inscenačních principů a divadelních funkcí na historických příkladech.
 5. Vymezení funkce a prostředků novodobé divadelní režie.

Předpoklady a další požadavky

 1. Talentové předpoklady, prověřené několikastupňovým přijímacím řízením.
 2. Znalost historie a typů divadelní kultury.
 3. Základní orientace v české a světové dramatické literatuře.
 4. Ovládání základních teatrologických pojmů.

Literatura

Pavis, Patrice - Dictionary of the Theatre

Gordon, Robert - The purpose of playing: modern acting theories in perspective

Schechner, Richard - Performance theory [2005]

Bogart, Anne - A director prepares: seven essays on art and theatre

Čechov, Michail Alexandrovič - The path of the actor

Čechov, Michail Alexandrovič - To the actor: on the technique of acting

Donnellan, Declan - The actor and the target

Hauser, Frank; Reich, Russell - Notes on Directing: 130 Lessons in Leadership from the Director`s Chair

Gaskill, William - A Sense of direction

Krasner, David (ed.) - Method acting reconsidered: theory, practice, future

Lecoq, Jacques - The moving body: teaching creative theatre

Luere, Jeane - Playwright Versus Director: Authorial Intentions and Performance Interpretations

Hodge, Alison - Twentieth century actor training [2007]

Johnstone, Keith - IMPRO: improvisation and the Theatre

Merlin, Bella - Beyond Stanislavsky: the psycho-physical approach to actor training

Mitter, Shomit - Systems of Rehearsal. Stanislavsky, Brecht, Grotowski and Brook

Rudlin, John - Commedia dell´arte: an actor´s handbook

Rudlin, John; Crick, Olly - Commedia dell´arte: a handbook for troupes

Stanislavski, Constantin - An actor´s handbook: an alphabetical arrangement of concise statements on aspects of acting

Stanislavski, Constantin - An actor´s work: a student´s diary

Thomas, James Michael - Script analysis for actors, director and designers

Zarrilli, Phillip B. - Psychophysical acting: an intercultural approach after Stanislavski

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení vychází z předložení a obhajoby seminární práce a přihlíží k aktivitě v debatách na seminářích.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost K225
Učebna - teoretické předměty

(Karlova 26, Praha 1)
KORČÁK J.
15:00–16:30
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:00–16:30 Jakub KORČÁK Učebna - teoretické předměty
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů