Zjednodušený studijní plán Režie a dramaturgie činoherního divadla (B.A.)

Katedra činoherního divadla

Studijní program: Režie-dramaturgie činoherního divadla

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
201DRP1 Divadelní percepce 1 Z 1
201DIP1 Divadelní prostor 1 Z 1
201DVS1 Divadlo v historii západní kultury 1 ZK 2
201DTV1 Dramaturgická tvorba 1 ZK 5
201JEB1 Jevištní pohyb 1 Z 1
201PDH1 Podoby herectví 1 ZK 1
201PSH1 Psychologie 1 Z 1
201RTO1 Režijní tvorba 1 ZK 4
201RRD1 Ročníkový kurz KČD 1 Z 1
201SPO1 Scénická propedeutika 1 ZK 5
201TJM1 Teorie jevištní mluvy 1 Z 1
201VEH1 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 1 Z 1
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 29

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
201DRP2 Divadelní percepce 2 Z 1
201DIP2 Divadelní prostor 2 Z 1
201DVS2 Divadlo v historii západní kultury 2 ZK 2
201DTV2 Dramaturgická tvorba 2 ZK 5
201JEB2 Jevištní pohyb 2 Z 1
201PDH2 Podoby herectví 2 ZK 1
201PSH2 Psychologie 2 ZK 1
201RTO2 Režijní tvorba 2 ZK 4
201RRD2 Ročníkový kurz KČD 2 Z 1
201SPO2 Scénická propedeutika 2 ZK 5
201TJM2 Teorie jevištní mluvy 2 ZK 1
201VEH2 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 2 ZK 1
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 29

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201DVC1 Divadlo v historii české kultury 1 ZK 2
201DTV3 Dramaturgická tvorba 3 ZK 5
201HVO1 Herecká tvorba 1 Z 1
703PKD Přípravný kurz Z 1
201RTO3 Režijní tvorba 3 ZK 5
201SCV1 Scénická tvorba 1 ZK 6
201TPI1 Teorie a praxe činohry 1 Z 2
201TPJ1 Teorie a praxe jevištního slova 1 Z 1
201UVK1 Úvodní kurz s herci Z 1
201VEH3 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
201OPR1 Oborová praxe 1 Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201DVC2 Divadlo v historii české kultury 2 ZK 2
201DTV4 Dramaturgická tvorba 4 ZK 5
201HVO2 Herecká tvorba 2 Z 1
201RTO4 Režijní tvorba 4 ZK 5
201RRD3 Ročníkový kurz KČD 3 Z 1
201SCV2 Scénická tvorba 2 ZK 6
201TPI2 Teorie a praxe činohry 2 ZK 2
201TPJ2 Teorie a praxe jevištního slova 2 ZK 2
201VEH4 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 4 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
201OPR1 Oborová praxe 1 Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201DTV5 Dramaturgická tvorba 5 ZK 5
201HKR1 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 1 Z 2
201PKS1 Překladatelský seminář 1 Z 2
201RTO5 Režijní tvorba 5 ZK 5
201ROZ1 Rozhlasová tvorba 1 Z 2
201SCV3 Scénická tvorba 3 ZK 8
Kreditů z povinných předmětů 24
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
201OPR2 Oborová praxe 2 Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201DTV6 Dramaturgická tvorba 6 ZK 5
201HKR2 Historie, teorie a praxe české činoherní kritiky 2 ZK 2
201PKS2 Překladatelský seminář 2 ZK 2
201RTO6 Režijní tvorba 6 ZK 5
201RRD4 Ročníkový kurz KČD 4 Z 1
201ROZ2 Rozhlasová tvorba 2 Z 2
201SCV4 Scénická tvorba 4 ZK 10
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
201OPR2 Oborová praxe 2 Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60