Rozhlasová tvorba 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ROZ2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Tomáš BOJDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš BOJDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači režie a dramaturgie se seznámí:

 1. se základními auditivními dramatickými a slovesnými žánry,
 2. se základy rozhlasové dramatické tvorby,
 3. se základy duálního systému vysílání,
 4. s problematikou tvorby programu,
 5. obrysově s historií českého rozhlasového vysílání,
 6. při seminárních posleších si posluchači osvojí schopnost reflexe auditivního zobrazování,
 7. na drobných autorských cvičeních si ověří schopnost „vidět ušima“.

Forma studia

Přednáška, poslechový seminář.

Předpoklady a další požadavky

 1. Znalost divadelního pojmosloví.
 2. Základy dramaturgické a režijní analýzy textu a inscenace.
 3. Základy mediálního kritického myšlení.

Obsah kurzu

Cyklus přednášek a poslechových seminářů postupně uvádí studenty do problematiky tzv. rozhlasových specifik. Rozhlasová klasika tvoří asi polovinu poslechů, zbytek je věnován současné tvorbě. Studenti jsou vedeni ke kritickému poslechu, na jehož základě jsou schopni provést základní analýzu vysílání i napsat kritiku odvysílaného dramatického pořadu. Na kratších scenáristických cvičeních se seznámí s omezeními rozhlasových výrazových prostředků při adaptaci divadelního textu pro rozhlas či při pokusu o rozhlasovou dramatizaci. Hlubším zájemcům o rozhlas je umožněna hospitace při výrobě (resp. tvorbě) auditivní hry ve studiích Českého rozhlasu.

 1. Technické možnosti média a jejich obsahové využití, historie auditivního dramatu.
 2. Monofonie, živé vysílání, záznam, montáž, stereofonie, digitální záznam.
 3. České auditivní drama: Kareš, Kožík, Strejčková, Ptáček, Vyskočil, Uhde, Aškenazy, Stehlík, Fischerová, Steigerwald, Přidal, Vedral, Ruth a další...
 4. Světové auditivní drama: Beckett, Dürrenmatt, Bergmann, Fellini, Bachmannová, hry z Prix Italia a další...
 5. Dokumentární hra a features.
 6. Duální systém rozhlasového vysílání.
 7. Tvorba programu rozhlasové stanice.

Doporučená nebo povinná literatura

Jan Czech: O rozhlasové hře

Alena Štěrbová: Rozhlas a slovesné umění

Jan Lopatka: Radiojournal v ko(s)mickém věku

Václav Růt: Divadlo a rozhlas

Jan a Honza Vedralovi: Jiří Horčička - Rozhlasový režisér

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích, samostatný poslech, zpracování a oponentura seminárních prací na konci zimního a letního semestru.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů