Překladatelský seminář 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201PKS1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan HANČIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana AUGUSTOVÁ, Jitka GORIAUX, Jan HANČIL, Ladislav ŠENKYŘÍK

Obsah

Seminář uvádí posluchače do problematiky překladu dramatického textu jakožto autonomní tvůrčí činnosti; na jedné straně se snaží posilovat jejich vlastní jazykovou tvořivost a samozřejmě i cit pro potřeby jevištního provedení textu, na straně druhé je vede k úctě vůči předloze a k hledání adekvátních stylových rovin ve vztahu k originálu.

Teoretické aspekty:

  1. Teorie překladu a překladatelská praxe.
  2. Čeština jako cílový jazyk ve vztahu k jazykům výchozím.
  3. Specifičnost divadelního překladu.
  4. Slovní jednání a jazyková stylizace.
  5. Problematika překladu verše a překládání z odlišných veršových systémů.

Praktická část:

  1. Srovnávání existujících českých překladů jedné předlohy (próza, rytmizovaná próza, verš).
  2. Práce na vlastních překladech.

Výsledky učení

Cílem semináře je seznámit se základními principy divadelního překladu posluchače oborů režie, dramaturgie, teorie a kritika, jejichž specializací tedy není ani filologie, ani translatologie, nicméně kteří budou ve své budoucí praxi s překladovými texty pracovat. Posluchači se mají seznámit jak s některými aspekty obecné teorie překladu, tak s významnými obdobími a osobnostmi české překladatelské tvorby; nedílnou součástí praktické části semináře je srovnávání existujících překladů a samozřejmě vlastní - společné či individuální - překladatelské pokusy.

Předpoklady a další požadavky

Je nutná minimálně maturitní znalost cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, ruština).

Literatura

V rámci semináře se pracuje jednak s různými českými překlady stejné předlohy, které jsou mezi sebou porovnávány, a dále s originály divadelních her (v anglickém či francouzském jazyce).

Tyto texty jsou vybírány podle jazykové vybavenosti posluchačů.

Literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost K330
Učebna teoretických předmětů

(Karlova 26, Praha 1)
GORIAUX J.
10:00–11:30
(paralelka 1)
místnost K330
Učebna teoretických předmětů

(Karlova 26, Praha 1)
GORIAUX J.
13:15–14:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:00–11:30 Jitka GORIAUX Učebna teoretických předmětů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Út 13:15–14:45 Jitka GORIAUX Učebna teoretických předmětů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů