Překladatelský seminář 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201PKS2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan HANČIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana AUGUSTOVÁ, Jitka GORIAUX, Jan HANČIL, Ladislav ŠENKYŘÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je jednak pokračovat v diskusi o teoretických problémech překladu zejména ve vztahu k současné inscenační praxi, a dále pak vytvořit vlastní překlad zvolené divadelní hry či její podstatné ucelené části, přičemž je posluchač je veden k hledání nikoliv prvoplánově efektních, nýbrž divadelně účinných a stylisticky koherentních překladatelských řešení.

Forma studia

Samostatná práce na překladu, hledání stylistických variant, řešení překladatelských problémů (konfrontace kultury výchozí a cílové), řešení otázek dramaturgických.

Předpoklady a další požadavky

Je nutná minimálně maturitní znalost cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, ruština).

Obsah kurzu

Práce v semináři je individuálně rozvržena dle jazykových schopností posluchačů, kteří pod vedením pedagoga sami volí předlohu, na jejímž překladu hodlají pracovat; při práci na překladu zároveň provádějí dramaturgickou analýzu (včetně dramaturgické rešerše) a nabízejí východiska pro eventuální dramaturgicko-režijní koncepci.

Doporučená nebo povinná literatura

Texty k překladu jsou vybírány s ohledem na jazykovou vybavenost posluchačů a na zvolený průběh semináře (viz Osnova).

Základní literatura:

Dle potřeby může pedagog doporučovat další literaturu českou i zahraniční, eventuálně konkrétní překlady pro inspiraci.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů