Ročníkový kurz KČD 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ROK2 Z 1 24S česky letní

Garant předmětu

Juraj DEÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Juraj DEÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Hodnocení:

  1. kolektivní;
  2. individuální.

Forma studia

Několikadenní kurz.

Předpoklady a další požadavky

Soustředění ve sportovním a výcvikovém středisku AMU v Poněšicích.

Obsah kurzu

Osnova:

  1. Analýza splnění vytčených cílů.
  2. Zhodnocení probraných tématických okruhů.
  3. Reflexe metodických postupů.

Sylabus:

Pedagogové hlavních oborů vyhodnotí práci studentů během akademického roku. Jednak v přítomnosti všech studentů, kdy bude reflektována kolektivní souhra, úroveň spolupráce a kázně, jednak s každým studentem individuálně, kdy budou podrobně reflektovány jeho umělecké výkony a způsob práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura je zadávána pedagogy hlavních oborů podle potřeb zvolených tématických okruhů.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast a zvládnutí přidělených úkolů.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů