Rozhlasová praxe 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ERP1 Z 2 3T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Student se hlouběji teoreticky seznámí s problematikou programové práce v auditivních médiích, s prací dramaturgickou a redakční.
 2. Student se při asistenci blíže seznámí s problematikou auditivní realizace.
 3. Student vytvoří vlastní autorský auditivní projekt, a to buď v podobě scénáře nebo realizace dramatického útvaru, features či literárního pořadu.

Forma studia

Kolektivní a samostatné poslechy, řízený dialog, náhled na profesionální rozhlasové pracoviště.

Předpoklady a další požadavky

 1. Úspěšné absolvování semináře Rozhlasová tvorba.
 2. Znalosti z oboru dramaturgie a režie na úrovni bakalářské zkoušky.
 3. Základy mediálního kritického myšlení.

Obsah kurzu

Předmět je zaměřený na praktickou zkušenost studentů mgr.stupně režie a dramaturgie v oblasti autorské, dramaturgické a režijní práce pro rozhlas a audio. Individuálně podle zaměření studenta koncipovaná teoretická příprava, realizovaná v seminářích, ve které student blíže pronikne k problematice zvoleného auditivního žánru. Semináře jsou doporovázeny analytickými poslechy, dále asistencí v médiu. Student připraví svůj vlastní autorský projekt, který bude v rámci možností školy realizován. Prakticky se seznámí s nahrávacími možnostmi s digitálními technologiemi a naučí se základům rozhlasového střihu.

Výuka probíhá v těchto oblastech:

 1. Stereofonie a prostorový zvuk, časoprostor auditivního díla.
 2. Střih a digitální montáž; kompozice auditivního díla.
 3. Auditivní drama.
 4. Literární a literárně dramatický pořad.
 5. Features.
 6. Ars acustica.

Doporučená nebo povinná literatura

Jan Czech: O rozhlasové hře

Alena Štěrbová: Rozhlas a slovesné umění

Eva Ješutová a kol: Od mikrofonu k posluchačům

Jan a Honza Vedralovi: Jiří Horčička, rozhlasový režisér

Andrea Hanáčková: Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005 (disertační práce, UP Olomouc)

Svět rozhlasu; Bulletin o rozhlasové práci (Český rozhlas, Praha)

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného ukončení je aktivní účast na pracovních setkáních a prokázaný samostatný tvůrčí zájem.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů