Podoby herectví 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201PBH2 zkouška 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Zuzana SÍLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana SÍLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Schopnost empatie a následné analýzy na úrovni úspěšně vykonané přijímací zkoušky.

Obsah kurzu

V návaznosti na hlavní předměty „Herecká tvorba“ a „Scénická tvorba“ i na přednáškový cyklus „Divadlo v české kultuře“ a „Divadlo v kontextu vývoje západní kultury“ jde v případě semináře „Podoby herectví“ o příležitost pozorovat, poznávat a reflektovat problémy studovaného oboru. Od samotného počátku své „praxe“ a s postupujícími zkušenostmi jsou studenti vedeni k soustavné analýze a hlubší reflexi otázek herecké tvorby dvojím způsobem: skrze sebereflexi (anketa zaměřená na psychologii herecké tvorby) a skrze rozbor „historických příkladů“ srovnávaných se současnou podobou a úrovní herectví. Konfrontace vlastních zkušeností se „vzory“ - významnými představiteli jednotlivých tvůrčích stylů - umožňuje dvojí pohled na hereckou práci: takříkajíc „zvenčí“, skrze pozorování, popis a analýzu tvůrčích postupů toho druhého, a „zevnitř“, při pokusech zmapovat a pojmenovat problémy, s nimiž se studenti setkávají při vlastní přípravě na roli a posléze v průběhu zkoušení inscenace. Osobní konfese přesahující vecné postřehy a poznatky jsou směřovány k analýze obecnějších problémů: profesionálních vztahů mezi hereckými partnery, vztahu herec - text (předloha), herec - režisér, dramatická postava - herecká postava, spolupráce v inscenačním týmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Zhlédnuté divadelní inscenace, vybrané filmy, televizní a jiné video- či audiozáznamy.

Dokumentační materiál k jednotlivým dílů včetně fotografického, dobové odborné reflexe i osobní záznamy tvůrců (vzpomínky, deníky, interview)

Literatura:

Doporučená základní odborná literatura k tématu komediální herectví:

Téma O hercích a herectví v časopise Disk viz seznam na webovkách, adresa: http://casopisdisk.amu.cz/cs/pro-studenty/o-hercich-a-herectvi-1

Herecké monografie:

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení vychází ze zadané písemné práce, skládající se z několika částí: 1. popisu hereckého výkonu; 2. reflexe vlastní tvorby, 3. referátu z vybrané literatury.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů