Ročníkový kurz KČD 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ROK3 Z 1 24S česky letní

Garant předmětu

Juraj DEÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Juraj DEÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cilem předmětu je hlubší možnost poznání studentů a pedagogů na několikadenním soustředění.

Pedagogové seznámují studenty:

  1. s tématy výuky v akademickém roce;
  2. s metodickými přístupy;
  3. s kritérii hodnocení.

Odpovídají na případné dotazy studentů a debatují s nimi o divadelní problematice.

Forma studia

Několikadenní kurz.

Předpoklady a další požadavky

Soustředění ve sportovním a výcvikovém středisku AMU v Poněšicích.

Obsah kurzu

Pedagogové hlavních oborů seznámí studenty během ročníkového kursu s tématy výuky, která budou probírána během akademického roku, s cíli, kterých má být dosaženo, postupem práce a způsobem jeho vyhodnocení. Debatují se studenty o otázkách, týkajících se studia a divadelní problematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura je zadávána pedagogy hlavních oborů podle potřeb zvolených tématických okruhů.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast a zvládnutí přidělených úkolů.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů