Ročníkový kurz KČD 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ROK3 zápočet 1 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jakub KORČÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub KORČÁK

Obsah

Pedagogové hlavních oborů seznámí studenty během ročníkového kursu s tématy výuky, která budou probírána během akademického roku, s cíli, kterých má být dosaženo, postupem práce a způsobem jeho vyhodnocení. Debatují se studenty o otázkách, týkajících se studia a divadelní problematiky.

Výsledky učení

Cilem předmětu je hlubší možnost poznání studentů a pedagogů na několikadenním soustředění.

Pedagogové seznámují studenty:

  1. s tématy výuky v akademickém roce;
  2. s metodickými přístupy;
  3. s kritérii hodnocení.

Odpovídají na případné dotazy studentů a debatují s nimi o divadelní problematice.

Předpoklady a další požadavky

Soustředění ve sportovním a výcvikovém středisku AMU v Poněšicích.

Literatura

Povinná literatura je zadávána pedagogy hlavních oborů podle potřeb zvolených tématických okruhů.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast a zvládnutí přidělených úkolů.

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů