Herecká propedeutika 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201HPR3 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jan NEBESKÝ, Daria ULLRICHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan NEBESKÝ, Daria ULLRICHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je seznámit studenty se základními podobami současného herectví s důrazem na práci herce na sobě. Kromě kultivace vnitřně-hmatového cítění zahrnuje přípravu herce na proces zkoušek, na vytváření dramatické postavy.

Forma studia

Semináře a praktická cvičení.

Předpoklady a další požadavky

 1. Vnitřně-hmatové cítění, prostorová představivost, smysl pro dramatickou situaci.
 2. Znalost historie a typů divadelní kultury.
 3. Orientace v české a světové dramatické literatuře.
 4. Ovládání základní divadelní terminologie.

Obsah kurzu

Obsahem předmětu je poznání základů teorie a praxe herecké tvorby, její specifičnost, prvky psychologické, antropologické a sociální. Důležitou částí jsou praktická cvičení. Studenti herectví se pokoušejí vytvářet etudy a interpretovat dramatické situace. Každé cvičení pak společně reflektují a spojují poznatky praktické s vývody teoretickými. Součástí výuky jsou písemná zpracování zadaných témat, týkajících se problematiky herecké tvorby.

Okruhy probírané látky:

 1. Úvod do problematiky, pojmosloví.
 2. Stylové proměny herectví v různých historických etapách.
 3. Moderní herecké školy.
 4. Herectví ve struktuře inscenace.
 5. Předpoklady herectví: talentové, múzické, psychické, somatické.
 6. Vnitřní a vnější technika hereckého projevu.
 7. Etika hereckého povolání.

Doporučená nebo povinná literatura

Jaroslav Vostrý: O herectví a hercích

M. Mistrík: Herecké techniky 20. storočia

Jan Hyvnar: Herec v moderním divadle

K. S. Stanislavskij: Moje výchova k herectví

Jan Grossman: Analýzy

Michail Čechov: O herecké technice

Jan Kopecký: Antoin Artaud

Z. Bratršovská, J. Hrdlička: Zpráva o bílém divadle

Declan Donnellan: Herec a jeho cíl

Louis Jouvet: Nepřevtělený herec

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se aktivita studentů na seminářích, jejich představivost a dramatické cítění. Hlavní důraz je kladen na schopnost rozeznat a vytvořit dramatické situace a realizovat je jednáním postav v prostoru.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů