Herecká propedeutika 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201HPR3 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan BURIAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BURIAN

Obsah

Obsahem předmětu je poznání základů teorie a praxe herecké tvorby, její specifičnost, prvky psychologické, antropologické a sociální. Důležitou částí jsou praktická cvičení. Studenti herectví se pokoušejí vytvářet etudy a interpretovat dramatické situace. Každé cvičení pak společně reflektují a spojují poznatky praktické s vývody teoretickými. Součástí výuky jsou písemná zpracování zadaných témat, týkajících se problematiky herecké tvorby.

Okruhy probírané látky:

 1. Úvod do problematiky, pojmosloví.
 2. Stylové proměny herectví v různých historických etapách.
 3. Moderní herecké školy.
 4. Herectví ve struktuře inscenace.
 5. Předpoklady herectví: talentové, múzické, psychické, somatické.
 6. Vnitřní a vnější technika hereckého projevu.
 7. Etika hereckého povolání.

Výsledky učení

Cílem studia je seznámit studenty se základními podobami současného herectví s důrazem na práci herce na sobě. Kromě kultivace vnitřně-hmatového cítění zahrnuje přípravu herce na proces zkoušek, na vytváření dramatické postavy.

Předpoklady a další požadavky

 1. Vnitřně-hmatové cítění, prostorová představivost, smysl pro dramatickou situaci.
 2. Znalost historie a typů divadelní kultury.
 3. Orientace v české a světové dramatické literatuře.
 4. Ovládání základní divadelní terminologie.

Literatura

Jaroslav Vostrý: O herectví a hercích

M. Mistrík: Herecké techniky 20. storočia

Jan Hyvnar: Herec v moderním divadle

K. S. Stanislavskij: Moje výchova k herectví

Jan Grossman: Analýzy

Michail Čechov: O herecké technice

Jan Kopecký: Antoin Artaud

Z. Bratršovská, J. Hrdlička: Zpráva o bílém divadle

Declan Donnellan: Herec a jeho cíl

Louis Jouvet: Nepřevtělený herec

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se aktivita studentů na seminářích, jejich představivost a dramatické cítění. Hlavní důraz je kladen na schopnost rozeznat a vytvořit dramatické situace a realizovat je jednáním postav v prostoru.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost
()
BURIAN J.
15:00–16:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:00–16:30 Jan BURIAN
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů