Jevištní pohyb 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201JEH6 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin PACEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin PACEK

Obsah

Sylabus:

Osnovy:

  1. Existence v prostoru, skupina a skupiny v prostoru, geometrické rozdělení v prostoru - kruh, půlkruh, řada, zástup diagonála atd. Směry a vyvažování v prostoru a prostorové cítění.
  2. Práce s imaginární rekvizitou , cvičení a etudy různého typu a zaměření a to jak herecké, tak pohybově taneční.
  3. Práce s maskou, dramatické situace v propojení s mluveným slovem, popř. zpěvem. Comedia dell´arte.
  4. Jevištní pohyb vázám na určitý program, či projekt v rámci absolventských představení v Disku.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Předmět navazuje na absolvované hodiny 201JEA1, 201JEA2, 201JEA3, 201JEA4, 201JEA5.

Literatura

Kroschlová Eva, Jevištní pohyb, Divadelní fakulta AMU, Praha 2003

Kulka J., Psychologie pro herce SPN, Praha 1985

Payneová H., Kreativní pohyb a tanec, Praha 1999

Vávra V., Mluvíme beze slov, Praha 1960

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen z 50 % za práci na projektu vázaného na hodiny herecké a scénické tvorby a z 50 % za samostatnou přípravu a schopnost funkčně propojovat pohybové dovednosti s ostatními složkami herecké práce.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů