Filmové herectví 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201FHE2 Z 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zasvětit studenty do specifických podmínek a nároků na vnitřní a vnější hereckou techniku při natáčení.

Forma studia

Semináře, natáčení, projekce.

Předpoklady a další požadavky

Spolupráce s FAMU.

Obsah kurzu

Teoretické i praktické seznámení s podobnosti a odlišnostmi herecké tvorby na jevišti a před filmovou nebo televizní kamerou.

Probírají se tyto okruhy látky:

  1. Detail, polocelek, celek.
  2. Filmový střih, montáž.
  3. Prostor před kamerou.
  4. Dramatický čas ve filmovém díle.
  5. Výtvarná a zvuková kompozice obrazu.
  6. Příprava pro filmovou a televizní roli, specifická koncentrace.
  7. Výstavba role a postavy.

Ve spolupráci s FAMU a pod vedením pedagogů herectví DAMU a režie FAMU jsou studenti prostřednictvím semináře a praktických cvičení seznamováni se zákonitostmi a odlišnostmi televizní a filmové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Ejzenštejn: Kamerou, tužkou, perem

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích a dílnách.

Poznámka

Určen pro studenty 3. ročníku.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů