Jógová terapie 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201JOG4 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Blanka BURIANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Blanka BURIANOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Herec potřebuje funkční, pohyblivé a správně dýchající tělo, které je uvědomělě a citlivé. Tělo herce se musí citlivě proměňovat, aby se stalo nositelem nejrůznějších představ, citů, pocitů a impulzů. Výsledkem jogové terapie by mělo být mělo být rozvinutí a pěstování této citlivosti, která je předpokladem hereckého umění.

Forma studia

Cvičení kombinovaná s odborným výkladem.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro dosažení správného účinku jogové terapie je pravidelnost cvičení.

Obsah kurzu

Pro studenty herectví jsou mimořádně vhodná a užitečná cvičení jogové terapie. Nastavují správný svalový tonus celého těla a správné držení těla, které jsou pro herce nezbytné. Učí udržovat vyvážený tonus a správné dýchání. Napomáhají zvětšovat rozsah pohybu a rozvíjet citlivé vnímání těla.

Doporučená nebo povinná literatura

Jiří Čumpelík: Zkoumání vztahu mezi držením těla a dechovými pohyby (Dizertační práce FVTS) 2006

Dr. Swami Kuvalayananda Vinekar: Jogová terapie, 2014

Blanka Burianová: Jogová terapie ve výuce herectví (závěrečná práce FTVS) 2015

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení zápočtu je nutná pravidelná docházka na cvičení, aby mohla být látka zvládnuta ve správné posloupnosti. Pokrok jednotlivých studentů bude posuzován insdividuálně, na základě jejich dospozic.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů