Herecká tvorba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201HTR2 ZK 6 8T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Získání schopnosti uvolnění a soustředění.
 2. Osvojení základních psycho-somatických technik.
 3. Zvládnutí verbální a nonverbální komunikace.
 4. Rozvinutí fantazie, imaginace, hravosti a tvořivosti.
 5. Schopnost analýzy a interpretace dramatického textu.
 6. Zvládnutí základních hereckých postupů v různých žánrech.

Forma studia

Semináře, praktická svičení, zkoušení, klauzurní představení a jeho reflexe.

Předpoklady a další požadavky

 1. Talentové a psychofyzické předpoklady, které jsou schopny dalšího rozvoje.
 2. Schopnost otevřít se kritickým podnětům a korigovat vlastní jednání a chování.
 3. Smysl pro kolektivní práci.

Obsah kurzu

Předmět zaměřený na osvojení praktických poznatků a dovedností, které studentům režie a dramaturgie slouží k hlubšímu poznání problematiky herecké tvorby. Východiskem této přípravy je dramatičnost jako kvalita, jež dává impulzy a předpoklady k tvorbě herecké postavy prostřednictvím dramatického jednání. Součástí rozvíjených schopností je rovněž teoretická reflexe specifických problémů herectví i obecných problémů dramatického umění.

 1. Autenticita a improvizace.
 2. Herecké chování a jednání.
 3. Vnímání dramatického prostoru a řešení mizanscény.
 4. Dialogičnost a partnerská souhra.
 5. Tvořivé rozehrání dramatické situace.
 6. Stylizace v různých žánrech a poetikách.
 7. Principy strukturovaného budování herecké postavy.

Na základě rozehrávání dramatické situace je rozvíjena schopnost improvizace a autentického jednání v daných okolnostech. Studenti jsou vedeni k vnímání dramatického prostoru a tvořivému řešení mizanscény v souladu s inscenačním záměrem. V průběhu studia se prohlubuje schopnost dialogického jednání a partnerské souhry. Studenti se seznamují s různými dramatickými žánry, divadelními poetikami a druhy veršů v dramatu, zejména s blankversem.

Doporučená nebo povinná literatura

K. S. Stanislavskij: Můj život v umění, Praha 1962

Radovan Lukavský: Stanislavského Metoda herecké práce, Praha 1978

Michail Čechov: O herecké technice, Praha 1996

Otakar Zich: Estetika dramatického umění, Praha 1931, 1986

Jiří Frejka: Smích a divadelní maska, Praha 1942

Jindřich Honzl: K novému významu umění, Praha 1956, a Základy a praxe moderního divadla, Praha 1963

Jaroslav Vostrý: O hercích a herectví, Praha 1998

Jan Hyvnar: Herec v moderním divadle, Praha 1998

Radovan Lukavský: Být nebo nebýt hercem - Monology o herectví, Praha 1981

Denis Diderot: Herecký paradox

Bertolt Brecht: Myšlenky

Peter Brook: Prázdný prostor

Hodnoticí metody a kritéria

Výuka probíhá formou přípravy a nastudování zvolených situací a dialogů, od jejich literárního tvaru až po prostorové řešení, jednání v prostoru a vyjadření dramatické situace a vztahů aktivním hereckým jednáním a chováním.

 1. Získání schopnosti uvolnění a soustředění.
 2. Osvojení základních psycho-somatických technik.
 3. Zvládnutí verbální a nonverbální komunikace.
 4. Rozvinutí fantazie, imaginace, hravosti a tvořivosti.
 5. Schopnost analýzy a interpretace dramatického textu.
 6. Zvládnutí základních hereckých postupů v různých žánrech.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost K101
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

15:00–18:00
(paralelka 1)
místnost K333
Učebna K333 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)

15:00–18:00
(paralelka 1)
St
Čt
místnost K101
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

15:00–18:00
(paralelka 1)
místnost K333
Učebna K333 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)

15:00–18:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:00–18:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Út 15:00–18:00 Učebna K333 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 15:00–18:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 15:00–18:00 Učebna K333 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů