Magisterský diplomový seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201MGH1 zápočet 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan HANČIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Juraj DEÁK, Jan HANČIL

Obsah

Obsahem předmetu jsou konzultace k diplomové magisterské práci, spočívající v orientaci v odborné literatuře k zvolenému tématu, kritické připomínky k jednotlivým fázím práce, rady týkající se upřesnění jednotlivých kapitol a jejich skladba v celkové kompozici.

Výsledky učení

Výsledkem předmětu by měla být dokončená magisterská práce na odpovídající úrovni - po stránce obsahové i formální.

Předpoklady a další požadavky

Základním předpokladem je včasná a pravidelná účast studenta na konzultacích a průběžné zpracovávání připomínek.

Literatura

Doporučenou literaturu navrhne určený konzultant v závislosti na zvoleném tématu magisterské práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena bude průběžná aktivita studenta a toto hledisko bude podstatně ovlivňovat výslednou klasifikaci diplomové práce při státní magisterské zkoušce.

Poznámka

K obhajobě nebude připuštěna diplomová práce studenta, který ji průběžně nekonzultoval.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů