Ročníkový kurz KČD 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ROK4 zápočet 1 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Milan SCHEJBAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan SCHEJBAL

Obsah

Ročníkový kurs je určen pro zhodnocení a reflexi práce v uplynulém akademickém roce. Je vyhodnocena úspěšnost plnění stanovených cílů, probrání témat, dodržení metodických postupů. Pedagogové hlavních oborů analyzují práci studentů během akademického roku. Jednak v přítomnosti všech studentů, kdy je reflektována kolektivní souhra, úroveň spolupráce a kázně, a jednak s každým studentem individuálně, kdy budou jsou reflektovány jeho umělecké výkony a způsob práce.

Výsledky učení

Cílem kurzu je zhonodtit a podrobně analyzovat práci studentlů v uplynulém akademickém roce.

Jeho součástí je:

  1. Analýza splnění vytčených cílů.
  2. Zhodnocení probraných tématických okruhů.
  3. Reflexe metodických postupů.

Předpoklady a další požadavky

Soustředění ve sportovním a výcvikovém středisku AMU v Poněšicích.

Literatura

Povinná literatura je zadávána pedagogy hlavních oborů podle potřeb zvolených tématických okruhů.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast a zvládnutí přidělených úkolů.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů