Interpretační seminář 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201INS2 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jana KUDLÁČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana KUDLÁČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ovládnutí základních dramaturgických dovedností pro práci s dramatickým textem.

Forma studia

Semináře, vypracování seminární práce a její obhajoba.

Předpoklady a další požadavky

Znalost zvoleného dramatického textu i ostatních dramatických děl jeho autora. Průběžné čtení pedagogem doporučované literatury.

Obsah kurzu

Východiskem semináře je čtení vybraného dramatického textu s pozorností nejen k jeho obsahovým stránkám, ale také k jeho struktuře, dialogické stavbě, chronotopu a žánru. Následuje podrobná analýza, která otevírá různé možnosti interpretace. Dovršením procesu je postupné hledání vlastní interpretace, promítnuré do dramaturgicko-režijní koncepce, která nabývá konkrétní podoby včetně hereckého obsazení.

Práce na semináří prochází následujícími etapami:

  1. Čtení dramatického textu: je třeba naučit studenty vnímat jednotlivé dramatické situace, rozeznávat jejich motivickou strukturu, stavbu dialogu, autorovu práci s chonoropem, způsob prezentace jednotlivých postav, žánrové ladění.
  2. Podrobná analýza jednotlivých dramatických situací otevírá různé možnosti jejich interpretace.
  3. Následuje zvažování různých možností interpretace v souvislostech celé hry.
  4. Akcentace jednotlivých významů a motivů a z toho vyplývající potřeba dramaturgické úpravy textu.
  5. Vytvoření dramaturgicko-režijní koncepce z konkrétního textového materiálu, nikoli z předběžných spekulací.
  6. Hledání možností, jak konkrétní dramaturgicko-režijní koncepci uskutečnit.
  7. Úvahy o prostorovém řešení.
  8. Varianty hereckého obsazení.
  9. Hierarchie jednotlivých složek a rytmus inscenace.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná znalost skript prof. Jana Císaře: Praktická dramaturgie I, II.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích, vypracování seminární práce.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost K330
Učebna K330 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
KUDLÁČKOVÁ J.
13:30–15:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:30–15:00 Jana KUDLÁČKOVÁ Učebna K330 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů