Překladatelský seminář 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201PRS4 zkouška 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jitka GORIAUX, Jan HANČIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana AUGUSTOVÁ, Jitka GORIAUX, Jan HANČIL, Ladislav ŠENKYŘÍK

Obsah

Práce v semináři je individuálně rozvržena dle jazykových schopností posluchačů, kteří pod vedením pedagoga sami volí předlohu, na jejímž překladu hodlají pracovat; při práci na překladu zároveň provádějí dramaturgickou analýzu (včetně dramaturgické rešerše) a nabízejí východiska pro eventuální dramaturgicko-režijní koncepci.

Výsledky učení

Cílem semináře je jednak pokračovat v diskusi o teoretických problémech překladu zejména ve vztahu k současné inscenační praxi, a dále pak vytvořit vlastní překlad zvolené divadelní hry či její podstatné ucelené části, přičemž je posluchač je veden k hledání nikoliv prvoplánově efektních, nýbrž divadelně účinných a stylisticky koherentních překladatelských řešení.

Předpoklady a další požadavky

Je nutná minimálně maturitní znalost cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, ruština).

Literatura

Texty k překladu jsou vybírány s ohledem na jazykovou vybavenost posluchačů (viz Osnova).

Literatura vztahující se ke hře, jejímu autorovi atd.

Základní literatura s překladatelskou tématikou:

Dle potřeby může pedagog doporučovat další literaturu českou i zahraniční, eventuálně konkrétní překlady pro inspiraci.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů