Magisterský diplomový seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201MDH1 Z 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jan VEDRAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan VEDRAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem předmětu by měla být dokončená magisterská práce na odpovídající úrovni - po stránce obsahové i formální.

Forma studia

Forma studia bude záviset na zvoleném tématu diplomové práce, většinou půjde o konzultace a připomínkování jednotlivých verzí textu v termínech určených konzultantem v souladu se studijním řádem.

Předpoklady a další požadavky

Základním předpokladem je včasná a pravidelná účast studenta na konzultacích a průběžné zpracovávání připomínek.

Obsah kurzu

Obsahem předmetu jsou konzultace k diplomové magisterské práci, spočívající v orientaci v odborné literatuře k zvolenému tématu, kritické připomínky k jednotlivým fázím práce, rady týkající se upřesnění jednotlivých kapitol a jejich skladba v celkové kompozici.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučenou literaturu navrhne určený konzultant v závislosti na zvoleném tématu magisterské práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena bude průběžná aktivita studenta a toto hledisko bude podstatně ovlivňovat výslednou klasifikaci diplomové práce při státní magisterské zkoušce.

Poznámka

K obhajobě nebude připuštěna diplomová práce studenta, který ji průběžně nekonzultoval.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()
VEDRAL J.
14:30–16:00
(paralelka 1)
Magisterský diplomový seminář proběhne jako individuální konzultace s vedoucím práce a v případě potřeby s prof. Vedralem.
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:30–16:00 Jan VEDRAL
Magisterský diplomový seminář proběhne jako individuální konzultace s vedoucím práce a v případě potřeby s prof. Vedralem. paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů