Trénink 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201TRN7 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin PACEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karolína GILOVÁ

Obsah

Sylabus:

V hodinách se pracuje se základy některých tanečních technik např. taneční gymnastiky, techniky Marty Graham, Jose Limon techniky, pantomimy, jazz dance a baletu. Výsledkem by mělo být perfektní zvládnutí těla jako důležitého nástroje pro hereckou tvorbu.

Výsledky učení

V těchto hodinách si student vytváří vztah k předmětu a buduje cestu k systematické práci na sobě. upevňuje tyto principy:

Pravidelnost, dostatečná intenzita, myšleno jak ve fyzické investici tak v koncentraci. Pochopení souvislostí pohybových hodin s hereckou prací. Osvojení si pohybových stereotypů. Vytvoření si základního pojmu o struktuře a fungování vlastního těla (vytváření vlastního konceptu těla), vytvoření vztahu v hudbě a orientace v ní.

Předpoklady a další požadavky

Studium navazuje na předchozí 201TRN1-201TRN6.

Literatura

Kroschlová Eva, Jevištní pohyb, Divadelní fakulta AMU, Praha 2003

Kulka J., Psychologie pro herce SPN, Praha 1985.

Payneová H., Kreativní pohyb a tanec, Praha 1999

Vávra V., Mluvíme beze slov, Praha 1960

Kyliánova nadace: Videozáznamy představení předních umělců, kteří propojují herectví s pohybem či tancem

Vostrý J., O hereckém představování, metodická příručka 1983

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za aktivitu při hodinách (50% docházka) a závěrečnou klauzuru.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S111
Malý taneční sál

(Karlova 26, Praha 1)
GILOVÁ K.
08:30–09:15
(paralelka 1)
Út
St
místnost S111
Malý taneční sál

(Karlova 26, Praha 1)
GILOVÁ K.
08:30–09:15
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 08:30–09:15 Karolína GILOVÁ Malý taneční sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 08:30–09:15 Karolína GILOVÁ Malý taneční sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů