Etudy 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ETU1 zápočet 1 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan BURIAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan MIKULÁŠEK, Dora ŠTĚDROŇOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Při řešení daných zadání si budou moci studenti vyzkoušet co nejširší škálu výrazových prostředků, vést o nich dialog a společně tak prozkoumávat nečekané možnosti divadelního vyjádření.

Forma studia

Workshopy a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost samostatného hledání dranatickéjo potenciálu v nedramatických textem a jeho metaforického rozvíjení s herci v prostoru.

Obsah kurzu

Studenti se budou za aktivní účasti pedagogů věnovat tvorbě krátkých jevištních útvarů, od bezeslovných etud až po komplikovanější situace, kdy východiskem budou texty, které zdánlivě nemají dramatický potenciál. Konkrétní úkoly by měly pomoci rozvíjet kreativitu, improvizační schopnosti a tvůrčí spolupráci. Při řešení daných zadání si budou moci studenti vyzkoušet co nejširší škálu výrazových prostředků, vést o nich dialog a společně tak prozkoumávat nečekané možnosti divadelního vyjádření. Hravost, otevřenost, hledání jsou základní pilíře této hodiny.

Doporučená nebo povinná literatura

Na základě dohody s pedagogy.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena bude aktvita stunetů při přípravě materiálu a zejména hravost a imaginace při jeho scénickém ztvárnění.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
19.11.2022 10:00–16:00 Jan MIKULÁŠEK
Dora ŠTĚDROŇOVÁ

paralelka 1
20.11.2022 10:00–16:00 Jan MIKULÁŠEK
Dora ŠTĚDROŇOVÁ

paralelka 1
26.11.2022 10:00–16:00 Jan MIKULÁŠEK
Dora ŠTĚDROŇOVÁ

paralelka 1
27.11.2022 10:00–16:00 Jan MIKULÁŠEK
Dora ŠTĚDROŇOVÁ

paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů