Dramaturgická tvorba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201EDR2 ZK 4 4T anglicky letní

Garant předmětu

Jana KUDLÁČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana KUDLÁČKOVÁ, Michal ZAHÁLKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Znalosti a dovednosti, získané na bakalářském stupni studia dramaturgie, jsou dovršeny samostatnou tvůrčí prací. Studenti režie a dramaturgie společně vybírajíí tituly a sestavují dramaturgický plán školního divadla Disk. Přitom musí nejen usilovat o vyjádření svého postoje k světu a divadlu, ale také zohledňovat limity, dané možnostmi hereckého obsazení a nutností zajistit kvalitní práci pro celý herecký ansámbl svých spolužáků. Procházejí výcvikem v podmínkách, které simulují provoz běžného profesionálního činoherního divadla. Přitom nepřestávají prohlubovat své vzdělanostní zázemí a schopnost reflexe divadelního představení, tak aby možnosti jejich budoucího profesionálního uplatnění byly co nejširší.

  1. Tvorba dramaturgického plánu a dramaturgie jednotlivých titulů ve školním divadle Disk, které je modelem provozu profesionálního činoherního divadla.
  2. Literární příprava uváděného dramatického textu a tvorba dramaturgicko-režijní koncepce.
  3. Písemná reflexe zkušebního procesu inscenace a jejího výsledku, včetně diváckých ohlasů.

Forma studia

Semináře, příprava Diskových inscenací, písemná reflexe zkušebního procesu.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti oboru dramaturgie na úrovni úspěšně složené bakalářské zkoušky.

Obsah kurzu

Předmět, v magisterském stupni určený studentům režie, dovršuje studium předchozích let samostatnou prací na absolventských představeních. Významnou součástí jsou písemné reflexe vlastní zkušenosti v seminárních pracích, vrcholící pak prací diplomovou. Výuka probíhá v následujících etapách:

  1. Hledání vhodných textů pro konkrétní tvůrčí tým a herecké obsazení.
  2. Dramaturgická příprava konkrétního titulu, jeho analýza a interpretace.
  3. Tvorba dramaturgicko-režijní koncepce.
  4. Literární práce na konkrétním textu: krácení, revize překladu, úpravy, adaptace, dramatizace.
  5. Reflexe zkušebního procesu, dovršená písemným záznamem.

Doporučená nebo povinná literatura

Pavis, Patrice - Dictionary of the theatre

Artaud, Antonin - The theater and its double

Bakhtin, M.M. - The dialogic imagination: four essays

Barba, Eugenio - The paper canoe: a guide to theatre anthropology

Bentley, Eric - The Life of the Drama

Bentley, Eric - The Theory of the Modern Stage: an introduction to modern theatre and drama

Bentley, Eric - What is Theatre?

Bowlt, J.E. - Russian art of avant-garde: theory and criticism: 1902-1934

Clark, B.H. - European theories of the drama with a supplement on the American drama

Elam, Keir - The Semiotics of Theatre and Drama

Fortier, Mark - Theory/Theatre: an introduction

Gajdoš, Július - From Drama Technique to Scenology

Ali, Moi - The DIY guide to public relations: [for charities voluntary organisations and community groups]

Älschitz, Jurij - 40 Questions of One Role: a method for the actor's self-preparation

Alschitz, Jurij - The Vertical of the Role: a method for the actor's self-preparation

Alschitz, Jurij - Training forever!

Aronson, Arnold - American avant-garde theatre: a history

Aronson, Arnold - Looking into the abyss: essays on scenography

Artaud, Antonin - The theater and its double

Astington, John H. - English court theatre: 1558-1642

Bakhtin, M.M. - The dialogic imagination: four essays

Baldwin, Peter - Toy theatres of the world

Ballet and modern dance

Barba, Eugenio - The paper canoe: a guide to theatre anthropology

Barton, John - Playing Shakespeare: an actor´s guide

Bartow, Arthur- Training of the American actor

Baur-Heinhold, Margarete - Baroque theatre

Baygan, Lee - Techniques of Three-Dimensional Makeup

Bennett, Susan - Theatre audiences: a theory of production and reception

Bentley, Eric - The Life of the Drama

Bentley, Eric - The Theory of the Modern Stage: an introduction to modern theatre and drama

Bentley, Eric - What is Theatre?

Bergan, Ronald - The Great Theatres of London

Bernstein, Joanne Scheff - Arts marketing insights: the dynamic of building and retaining performing arts audiences

Bial, Henry - The performance studies reader

Bicât, Tina; Baldwin, Chris (ed.) - Devised and Collaborative Theatre

Bigsby, Christopher - A critical introduction to twentieth-century American drama. [Volume] 3, Beyond Brodway

Bigsby, Christopher - Modern American drama 1945-2000

Bílková, Marie; Adamczyk, Vladimír - A mirror of world theatre: the Prague Quadrennial 1967 and 1991

Blum, Daniel - A pictorial history of the American theatre: 1900-1956

Boal, Augusto - Games for actors and non-actors

Bogart, Anne - A director prepares: seven essays on art and theatre

Bowlt, J.E. - Russian art of avant-garde: theory and criticism: 1902-1934

Brandesky, Joe (ed.) - Czech theatre design in the twentieth century: metaphor and irony revisited

Brandon, James R. (ed.) - The Cambridge Guide to Asian Theatre

Braun, Edward - Meyerhold: a revolution in theatre

Brazell, Karen - Traditional Japanese theatre: an anthology of plays

Brecht, Stefan - The Original Theatre of the City of New York

Brockett, Oscar G.; Hildy, Franklin J. - History of the theatre [2008]

Brook, Peter - The Empty Space [1969]

Brook, Peter - The Empty Space [1996]

Buchman, Herman - Stage Makeup

Burian, Jarka - Leading creators of twentieth-century Czech theatre

Burian, Jarka - Modern czech theatre: reflector and conscience of a nation

Celentano, Suzanne Carmack; Marshall, Kevin - Theatre management: a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages

Clark, B.H. - European theories of the drama with a supplement on the American drama

Clurman, Harold - The naked image: observations on the modern theatre

Colbert, François - Marketing culture and the arts

Corey, Irene - The mask of reality: an approach to design for theatre

Coward, Noël - Future indefitite: with the unfinished Past Conditional

Craig, Edward Gordon - On the art of the theatre [1957]

Craig, Edward Gordon - On the art of the theatre [2009]

Crossley, Michele L. - Introducing narrative psychology: self, trauma and the construction of meaning

CZ/PL: divadlo po rekonstrukci: teatr po przebudowie: the theatre after the reconstruction

Čechov, Michail Alexandrovič - The path of the actor

Čechov, Michail Alexandrovič - To the actor: on the technique of acting

Décorateurs de théatre Tchécoslovaques 1960-1970

Deren, Maya - Divine horsemen: the living gods of Haiti

Diggins, John Patrick - Eugene O´Neill´s America: desire under democracy

Diggle, Keith - Arts marketing

Docherty, Peter; White, Tim (ed.) - Design for performance: from Diaghilev to the Pet Shop Boys

Donnellan, Declan - The actor and the target

Earl, John - British theatres and music halls

Edström, Per - Why not theaters made for people?

Elam, Keir - The Semiotics of Theatre and Drama

Ellmeier, Andrea; Rasky, Bela - Differing diversities: eastern European perspectives: transversal study on the theme of cultural policy and cultural diversity: phase

Eva Farkašová: cesty, paths, Wege

Evans, G. Blakemore - Elizabethan-Jacobean drama: the theatre in its time

Evans, Mark - Jacques Copeau

Eyre, Richard - National service: diary of a decade at the national theatre

Eysteinsdóttir, Kristín (ed.) - Theatre in Iceland 2002-2004

Farber, Donald C. - Producing theatre: a comprehensive and legal business guide

Fencl, Otakar - The Czechoslovak theatre today

Finnegan, Ruth - Oral traditions and the werbal arts: a guide to research practise

Fischer-Lichte, Erika - Theatre, sacrifice, ritual: exploring forms of political theatre

Flanagan, Joan - Successful fundraising: a complete handbook for volunteers and professionals

Flint, Michael F. - A user's guide to copyright

Fo, Dario - The Tricks of the Trade

Fortier, Mark - Theory/Theatre: an introduction

Gajdoš, Július - From Drama Technique to Scenology

Gale, Maggie B. and Barker, Clive (ed.) - British theatre between the wars: 1918-1939

Gallerová, Vlasta; Ptáčková, Věra; Machalický, Jiří - Jaroslav Malina

Gaskill, William - A Sense of direction

Gassner, John - A Treasury of the theatre: from Henrik Ibsen to Arthur Miller: rev. ed. for colleges

Gassner, John - The theatre in our times: a survey of the men, materials and movements in the modern theatre

Gassner, John; Allen, Ralph G. - Theatre and Drama in the Making

Geever, Jane C.; McNeill, Patricia - Guide to Proposal Writing

Gilmore, James H.; Pine, B. Joseph - The Experience economy: work is theatre & every business a stage

Goldberg, Rose Lee - Performance art: from futurism to the present [1988]

Goldberg, Rose Lee - Performance art: from futurism to the present [2001]

Gordon, Robert - The purpose of playing: modern acting theories in perspective

Grazia, Margreta de; Wells, Stanley (ed.) - Shakespeare

Grotowski, Jerzy - Towards a poor theatre

Hartley, John (ed.) - Creative Industries

Hartnoll, Phyllis - A concise history of the theater: 262 illustrations, 34 in colour

Hauser, Frank; Reich, Russell - Notes on Directing: 130 Lessons in Leadership from the Director`s Chair

Hazlitt, William - A view of the English stage: or a series of dramatic criticism (1906)

Heilbrun, James; Gray, Charles M. - The economics of art and culture

Herbert, Ian; Stefanova, Kalina (ed.) - Thetare and humanism ina world of violence

Herrick, James A. - The history and theory of rhetoric: an introduction

Hodge, Alison - Twentieth century actor training [2007]

Holdsworth, Nadine - Joan Littlewood

Hopkins, Albert A. - Magic: stage illusions, special effects and trick protography

Hüsken, Wim and Eisenbichler, Konrad (ed.) - Carnival and the carnivalesque: the fool, the reformer, the wildman, and others in early modern theatre

Chambers, Colin - Inside the Royal Shakespeare Company: creativity and the institution

Chorpenning, Charlotte B. - The twenty-one years with children´s theatre

Innes, Christopher - Avant Garde Theatre: 1892 - 1992

Innes, Christopher - Edward Gordon Craig - a Vision of Theatre

Innes, Christopher - Modern British drama: the twentieth century

Jackson, Russell - Victorian theatre: the theatre in its time

Johnstone, Keith - Impro for Storytellers: Theatresports and the Art of Making Things Happen

Johnstone, Keith - IMPRO: improvisation and the Theatre

Kaye, Nick - Postmodernism and performance

Kaye, Nick - Site-specific art: performance, place and documentation

Kazda, Jaromír - A Guide to the history of czech theatre

Kazda, Jaromír - A Guide to the history of czech theatre

Keefe, John; Murray, Simon - Physical theatres: a critical introduction

Keefe, John; Murray, Simon - Physical theatres: a critical reader

Kelly, Thomas A. - The Back stage guide to stage management

Kitchin, Laurence - Mid-Century Drama

Klein, Naomi - No space, no choice, no jobs, no logo

Kolankiewicz, Leszek (ed.) - On the road to active culture: the activities of Grotowski's Theatre Laboratory Institute in the years 1970-1977: [paper prep. in advance for participants in Symposium Milano, November - December 79]

Komissarževskij, B. - Moscow theatres

Krasner, David (ed.) - Method acting reconsidered: theory, practice, future

Kuhns, David F. - German expressionist theatre: the actor and the stage

Kurz, Iwona; Mencwel, Andrzej; Godlewski, Grzegorz (ed.) - Culture animation: looking back and forward

Kustow, Michael - Peter Brook: a biography

Lahr, John (ed.) - The diaries of Kenneth Tynan

Lajcha, Ladislav - Hommage to scenography 1920-2000

Langley, Stephen - Theatre management and production in America: commercial, stock, resident, college, community and presenting organizations

Langley, Stephen; Conte, David M. - Theatre management: producing and managing the performing arts

Language, Society and Power: An introduction

Lawson, Joan - Mime: the theory and practice of expressive gesture with a description of its historical developtmen

Lecoq, Jacques - The moving body: teaching creative theatre

Lecoq, Jacques; Bradby, David - Theatre of movement and gesture

Lewis, Justin; Miller, Toby (ed.) - Critical cultural policy studies: a reader

Lewis, Robert - Advice to the players

Linklater, Kristin - Freeing the natural voice

Luere, Jeane - Playwright Versus Director: Authorial Intentions and Performance Interpretations

Mamet, David Alan - Three uses of the knife: on the nature and purpose of drama

Mander, Raymond; Mitchenson, Joe - A picture history of the British theatre

Maťašík, Andrej - Slovak theatre [1997]

Maťašík, Andrej - Slovak theatre [1998]

Mattingly, Cheryl - Healing dramas and clinical plots: the narrative structure of experience

McClean, Daniel; Schubert, Karsten (ed.) - Dear images: art, copyright and culture

Medieval English theatre

Meinhof, Ulrike Hanna; Triandafyllidou, Anna - Transcultural Europe: cultural policy in a changing Europe

Merchant, W. Moelwyn - Shakespeare and the Artist

Merlin, Bella - Beyond Stanislavsky: the psycho-physical approach to actor training

Miholová, Kateřina - Ubu the King: Jarry & Grossman & Fára. Theatre on the Balustrade, 1964-1968. An Interactive Reconstruction

Miller, Judith G. - Ariane Mnouchkine

Miller, Toby; Yúdice, George - Cultural policy

Miloš Karásek

Mitter, Shomit - Systems of Rehearsal. Stanislavsky, Brecht, Grotowski and Brook

Moody, Jane and O´Quinn, Daniel (ed.) - The Cambridge Companion to British theatre: 1730-1830

Morash, Chris - A history of Irish theatre: 1601-2000

Morris, Eric - Acting from the ultimate consciousness

Nachmanovitch, Stephen - Free play: improvisation in life and art

Nánay, István; Tompa, Andrea - Hungarian Theatre at the Millennium

Nicoll, Allardyce - British drama: an historical survey from the beginnings to the present time

Nicoll, Allardyce - Stuart masques and the Renaissance stage

Nicoll, Allardyce - World Drama from Aeschylus to Anouilh

Nietzsche, Friedrich - The complete works of Friedrich Nietzsche: the first complete and authorised English translation. Volume three, The birth of tragedy

Oddey, Alison - Devising Theatre: a practical and theoretical Handbook

Oddey, Alison; White, Christine - The Potentials of Spaces: the theory and practice of scenography & performance

Ortolani, Benito - The Japanese theatre: from shamanistic ritual to contemporary pluralism

Pallen, Thomas A. - Vasari on Theatre

Parker, W. Oren; Smith, Harvey K.; Wolf, R. Craig - Scene design and stage lightning

Pavis, Patrice - Theatre at the crossroads of culture

Percival, John - Experimental Dance

Poláčková, Dagmar; Mojžišová, Iva - Slovenská divadelná scénografia 1920-2000

Prentki, Tim and Preston, Sheila (ed.) - The applied theatre reader

Promoting issues and ideas: a guide to public relations for nonprofit organizations

Quinn, Michael L. - The Semiotic stage: prague school theatre theory

Rähesoo, Jaak - Estonian theatre

Reiss, Alvin H. - Cash in!: funding and promoting the arts

Reiss, Alvin H. - Don't just applaud - send money!: the most successful strategies for funding and marketing the arts

Rentschler, Ruth (ed.) - Innovative arts marketing

Ridout, Nicholas; Kelleher, Joe - Contemporary theatres in Europe: a critical companion

Robb, David - Clowns, fools and picaros: popular forms in theatre, fiction and film

Roberts, Philip - The Royal Court Theatre and the Modern Stage

Rojek, Chris - Celebrity

Roose-Evans, James - Experimental theatre from Stanislavsky to Peter Brook

Rowntree, Julia - Changing the performance: a companion guide to arts, business and civic engagement

Rudlin, John - Commedia dell´arte: an actor´s handbook

Rudlin, John; Crick, Olly - Commedia dell´arte: a handbook for troupes

Savarese, Nicola; Barba, Eugenio (ed.) - A Dictionary of theatre anthropology: the secret art of the performer. Second edition

Scott, A. C. - The classical theatre of China

Seabrook, John - NoBrow: the culture of marketing the marketing of culture

Shagan, Rena - Booking & tour management for the performing arts

Scheff, Joane; Kotler, Philip - Standing room only: strategies for marketing the performing arts

Schechner, Richard - Performance studies: an introduction

Schechner, Richard - Performance studies: an introduction. Second edition

Schechner, Richard - Performance theory [2005]

Schechner, Richard - The future of ritual: wrtings on culture and performance

Siegfried, W. - Theatre, opera, ballet in Rumania

Sierz, Aleks - The theatre of Martin Crimp

Simonson, Lee - The stage is set

Smith, Chris - Creative Britain

Sorelius, Gunnar - Shakespere´s early comedies

Sorell, Walter - The Dance through the ages

Southern, Richard - The Seven Ages of the Theater

Southern, Richard - The staging of plays before Shakespeare

Spolin, Viola - Improvisation for the theater: a handbook of teaching and directing techniques

Stanislavski, Constantin - An actor´s handbook: an alphabetical arrangement of concise statements on aspects of acting

Stanislavski, Constantin - An actor´s work: a student´s diary

Stanton, Sarah; Banham, Martin - The Cambridge Paperback Guide to Theatre

Steiner, George - The Death of tragedy

Šormová, Eva; Eynat-Confino, Irene (ed.) - Space and the postmodern stage

Taylor, Diana - The archive and the repertoire: performing cultural memory in the americas

Taylor, Millie - British Pantomime Performance

The theater of the Bauhaus [1961]

The Theatre in front of the curtain

The theatre of the Bauhaus [1996]

The U.S. theater: past and present

Theatre profiles 10: the illustrated guide to America's nonprofit professional theatre

Thomas, James Michael - Script analysis for actors, director and designers

Three decades OISTAT

Tonkin, Elisabeth - Narrating our pasts: the social construction of oral history

Toshio, Kawatake - Kabuki: baroque fuszon of the arts

Towse, Ruth - A Handbook of cultural economics

Turner, Victor - The anthropology of performance

Turner, Victor Witter - From ritual to theatre: the human seriousness of play

Unwin, Stephen - So you want to be a theatre director?

Vansina, Jan - Oral tradition as history

Volz, Jim - How to run a Theatre: a Witty, Practical, and Fun Guide to Arts Management

Warre, Michael - Designing and making stage scenery

Warshow, Robert - The immediate experience: movies, comics, theatre and other aspects of popular culture

Wilbur, Robert H. - The complete guide to nonprofit management

Wilmeth, Don B. - The Cambridge Guide to American Theatre

Wilson, Stephen - Information arts: intersections of art, science and technology

Wolford, Lisa; Schechner, Richard (ed.) - The Grotowski sourcebook [1997]

Wood, David; Grant, Janet - Theatre for children: guide to writing, adapting, directing

Young, Joyce; Wyman, Ken; Swaigen, John - Fundraising for nonprofit groups

Zarrilli, Phillip B. - Psychophysical acting: an intercultural approach after Stanislavski

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a průběžná prezentace dílčích tvůrčích úkolů, systamatická a dovršená příprava absolventského představení. Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, minimálně 70% účast. Celkové hodnocení se skládá ze 30 % z hodnocení aktivity na seminářích a 70 % tvorba dramaturgicko-režijní koncepce absolventského představení a jeho písemná reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů