Dramaturgická tvorba 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201EDR2 ZK 4 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 58 až 78 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

A course intended to develop the director’s ability of the independent dramaturgical prepare of the production. An important part is the written review of one's experience in the course work, culminating in the thesis. The course proceeds in the following phases:

  1. Investigating appropriate writings for a creative team and acting cast.
  2. Dramaturgy preparations for a particular piece, its analysis and interpretation.
  3. Creation of the dramaturgy-directing concept.
  4. Literature work with a particular writing: abbreviating, editing a translation, adjustments, adaptations, dramatizations.
  5. Review of the rehearsal process, completion of the written record.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů