Herectví před kamerou 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
01FHE12 zápočet 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zasvětit studenty do specifických podmínek a nároků na vnitřní a vnější hereckou techniku při natáčení.

Forma studia

Semináře, natáčení, projekce.

Předpoklady a další požadavky

Spolupráce s FAMU.

Obsah kurzu

Teoretické i praktické seznámení s podobnosti a odlišnostmi herecké tvorby na jevišti a před filmovou nebo televizní kamerou. Probírají se tyto okruhy látky:

  1. Detail, polocelek, celek.
  2. Filmový střih, montáž.
  3. Prostor před kamerou.
  4. Dramatický čas ve filmovém díle.
  5. Výtvarná a zvuková kompozice obrazu.
  6. Příprava pro filmovou a televizní roli, specifická koncentrace.
  7. Výstavba role a postavy.

Ve spolupráci s FAMU a pod vedením pedagogů herectví DAMU a režie FAMU jsou studenti prostřednictvím semináře a praktických cvičení seznamováni se zákonitostmi a odlišnostmi televizní a filmové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Ejzenštejn: Kamerou, tužkou, perem

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích a dílnách.

Poznámka

Určen pro studenty 3. ročníku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů