Podoby herectví 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201PBH1 zkouška 1 3 hodiny výuky týdně (45 minut), -2 až 3 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zuzana SÍLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana SÍLOVÁ

Obsah

V návaznosti na hlavní předměty „Herecká tvorba“ a „Scénická tvorba“ i na přednáškový cyklus Divadlo v historii západní kultury„ jde v případě semináře “Podoby herectví„ o příležitost pozorovat, poznávat a reflektovat problémy studovaného oboru. Od samotného počátku své “praxe„ a s postupujícími zkušenostmi jsou studenti vedeni k soustavné analýze a hlubší reflexi otázek herecké tvorby dvojím způsobem: skrze sebereflexi (anketa zaměřená na psychologii herecké tvorby) a skrze rozbor “historických příkladů„ srovnávaných se současnou podobou a úrovní herectví. Konfrontace vlastních zkušeností se “vzory„ - významnými představiteli jednotlivých tvůrčích stylů - umožňuje dvojí pohled na hereckou práci: takříkajíc “zvenčí„, skrze pozorování, popis a analýzu tvůrčích postupů toho druhého, a “zevnitř", při pokusech zmapovat a pojmenovat problémy, s nimiž se studenti setkávají při vlastní přípravě na roli a posléze v průběhu zkoušení inscenace. Osobní konfese přesahující vecné postřehy a poznatky jsou směřovány k analýze obecnějších problémů: profesionálních vztahů mezi hereckými partnery, vztahu herec - text (předloha), herec - režisér, dramatická postava - herecká postava, spolupráce v inscenačním týmu.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Schopnost empatie a následné analýzy na úrovni úspěšně vykonané přijímací zkoušky.

Literatura

Zhlédnuté divadelní inscenace, vybrané filmy, televizní a jiné video- či audiozáznamy.

Dokumentační materiál k jednotlivým dílů včetně fotografického, dobové odborné reflexe i osobní záznamy tvůrců (vzpomínky, deníky, interview)

Základní odborná literatura k tématu dramatické a komediální herectví:

Vostrý, Jaroslav, Předpoklady hereckého projevu, Praha 2021 (Studijní texty v knihovně DAMU)

Čechov, Michail, Hercova cesta / O herecké technice, Praha 2017

Lukavský, Radovan: Být nebo nebýt. Monology o herectví, Praha 1985 (zde i Deník Hamleta)

Vostrý, Jaroslav, O hercích a herectví, druhé, rozšířené vydání, Praha 2014 (kapitoly podle zájmu)

Vostrý, Sílová: Je dnes ještě možné herecké umění? (Příspěvek ke scénologii herectví), Praha 2008

Zich, Otakar: Estetika dramatického umění, Praha 1986: 89–131 (V. Dramatická osoba. Tvorba hercova)

Herecké monografie a memoáry

Werich, Jan:, Klauni, in: Úsměv Klauna, Praha 1984 a další vydání

Vlasta Burian: např. Antonín Král, Petr Král: Vlasta Burian, Praha 1967

Valtrová, Marie: Kronika rodu Hrušínských, Praha 1994

Vostrý, Jaroslav: Petr Čepek. Talent a osud, Praha 1996

Pešek, Ladislav: Tvář bez masky, Praha 1977, 1998

Scheinpflugová, Olga: Byla jsem na světě, Praha 1994 (druhé, opravené vydání)

Fabianová, Vlasta: Jsem to já?, Praha 1993

Vostrý, Jaroslav: Zdeněk Štěpánek. Herec a dějiny, Praha 1997

Charlie Chaplin: Můj životopis, Praha 1967, 2000

Louis Delluc: Chaplin, Praha 1924

Olivier, Laurence, Hercova zpověď, Praha 1982

Brunelin, André: Gabin, Praha 1995

Bonal, Gérard: Gérard Philipe, Praha 1997

+ další knihy a články dle vlastního výběru, týkající se osobností, jejichž filmy si budeme promítat či které Vás zajímají

Téma „O hercích a herectví“ v časopise Disk – viz seznam na webovkách, adresa:

http://edicedisk.amu.cz/cs/archiv/pro-studenty/o-hercich-a-herectvi-1

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení vychází ze zadané písemné práce, skládající se ze tří částí:

  1. popis hereckého výkonu
  2. poznámky z odborné literatury
  3. poznámky z memoárové literatury

Forma: písemná seminární práce v rozsahu 2700–5400 znaků

2 písemné referáty z četby literatury: 6300–9000 znaků

Konkrétní informace viz Tým předmětu na MS Teams

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost S201
Posluchárna - Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
SÍLOVÁ Z.
11:00–13:15
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 11:00–13:15 Zuzana SÍLOVÁ Posluchárna - Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů