Režijní tvorba 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ERZ1 zkouška 4 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 64 až 84 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

During the Master’s level study, under expert supervision the student realizes his/her first larger-scale artistic work, first encountering the need for thorough preparation of the production. The student is directed to imagine in the most detailed way possible the details and whole of the work under the real conditions prevailing at a school theatre. The realization of the production in the latter part of the year forces the student to synthesize practical and theoretical knowledge with experience. The student overcomes considerable difficulties thanks to the requirement for realizing his/her ideas with limited material and is led within this framework to strengthen his/her theatrical imagination on the basis of being specific. A major part of instruction is the need to create with others and to be able to inspire and be inspired by them. The important thing here is independent decision making arising from the ability to listen, argue and convince. Here, the students take important steps towards finding their own creative methods, not limiting themselves to their own abilities, but making use of the talents and abilities of their fellow artists.

  1. Introduction to comprehensive preparation of a production.
  2. Selection of subject matter.
  3. Staging intent.
  4. Dramaturgical-directing conception.
  5. Choosing coworkers and conception of the production.
  6. Preparation of the production.
  7. Preparation of the rehearsal process.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů