Trénink 5

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201TRN5 zápočet 1 3 hodiny výuky týdně (45 minut), -2 až 3 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin PACEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alexander SADIROV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V těchto hodinách si student vytváří vztah k předmětu a buduje cestu k systematické práci na sobě. upevňuje tyto principy:

Pravidelnost, dostatečná intenzita, myšleno jak ve fyzické investici tak v koncentraci. Pochopení souvislostí pohybových hodin s hereckou prací. Osvojení si pohybových stereotypů. Vytvoření si základního pojmu o struktuře a fungování vlastního těla (vytváření vlastního konceptu těla), vytvoření vztahu v hudbě a orientace v ní.

Forma studia

Odborné cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Studium navazuje na 201TRN1-201TRN4.

Obsah kurzu

Sylabus:

V hodinách se pracuje s upevněním některých tanečních technik např. taneční gymnastiky, techniky Marty Graham, Jose Limon techniky, pantomimy, jazz dance a baletu. Výsledkem by mělo být perfektní zvládnutí těla jako důležitého nástroje pro hereckou tvorbu.

Doporučená nebo povinná literatura

Kroschlová Eva, Jevištní pohyb, Divadelní fakulta AMU, Praha 2003

Kulka J., Psychologie pro herce SPN, Praha 1985

Payneová H., Kreativní pohyb a tanec, Praha 1999

Vávra V., Mluvíme beze slov, Praha 1960

Kyliánova nadace: Videozáznamy představení předních umělců, kteří propojují herectví s pohybem či tancem

Vostrý J., O hereckém představování, metodická příručka 1983

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních (70% docházka) a závěrečné klauzury.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S221
Velký sál

(Karlova 26, Praha 1)
SADIROV A.
09:20–10:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt
místnost S221
Velký sál

(Karlova 26, Praha 1)
SADIROV A.
08:00–09:15
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:20–10:30 Alexander SADIROV Velký sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 08:00–09:15 Alexander SADIROV Velký sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů