Inscenační tvorba 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ISH2 zkouška 10 20 hodiny výuky týdně (45 minut), 70 až 120 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan NEBESKÝ, Daria ULLRICHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin FRANTIŠÁK, Jan NEBESKÝ, Regina RÁZLOVÁ, Daria ULLRICHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Schopnost přečíst a vyložit text.
 2. Schopnost vytvářet dramatický prostor.
 3. Schopnost tematizovaného pohybu v prostoru.
 4. Schopnost práce s danými okolnostmi a motivací jednání.
 5. Schopnost herecko-režijního rozehrání dramatické situace.
 6. Schopnost tvorby mizanscén.
 7. Schopnost fabulace a kompozice inscenačního celku.

Forma studia

Semináře, zkoušky, představení.

Předpoklady a další požadavky

Profesionálně vybavená školní scéna, intenzivní spolupráce s katedrou scénografie, produkce, případně dalšími pracovišti. Spolupráce s výrobou, agenturami, médii. Externí polupracovníci v návaznosti na typ připravované inscenace. Spolupráce s dalšími ročníky oboru herectví KČD a KALD.

Obsah kurzu

Předmět zaměřený na systematický proces tvorby inscenace v podmínkách profesionálního divadla, na praktické ověřování získaných znalostí i dovedností a zvláště pak na rozvíjení schopností motivace hereckého jednání, práce s prostorem, včetně schopnosti pracovat s umístěním a pohybem herce v prostoru. Při vzájemné spolupráci studentů oborů režie,dramaturgie, herectví (případně i scénografie) na inscenačních úkolech je společným jmenovatelem rozvíjení a herecko-režijní rozehrání dramatické situace. Práce probíhá v následujících etapách:

 1. Rozbor textu a inscenační záměr.
 2. Situace a vytváření dramatického prostoru.
 3. Pohyb a postavení v prostoru.
 4. Dané okolnosti a motivace jednání.
 5. Vztahy postav a rozehrání dramatické situace.
 6. Tvorba mizanscén a překážek jednání.
 7. Fabulování a kompozice inscenačního celku.

Na základě rozboru textu a z něj vyplývajícího inscenačního záměru přistupují studenti k pojmenování jednotlivých situací a společně vytvářejí dramatický prostor. Prakticky se seznamují s možnostmi vyjádření vzájemných vztahů tematizovaným pohybem a postavením v prostoru. Nedílnou součástí je práce s danými okolnostmi a praktické prověřování motivace jednání. Hlavní náplní je režijně-herecké rozvíjení a rozehrání dramatických situací a tvorba odpovídajících mizanscén. Studenti se v závěru semestru dobírají záměrně komponovaného a tematizovaného inscenačního celku. Nedílnou součástí studia je reflexe dosažených výsledků.

Doporučená nebo povinná literatura

Vostrý: Režie je umění

Císař J., Štěpánek F.: Základy činoherní režie; IPOS; Praha 2000

Hořínek: Drama, divadlo, divák

Hořínek: O divadelní komedii

Brockett: Dějiny divadla

Hodnoticí metody a kritéria

Hlavním kritériem je uměleckých výkon v absolventském představení s přihlédnutím k aktivitě a tvořivosti v jednotlivých fázích zkoušení.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost K222
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

10:00–14:00
(paralelka 1)
Út
místnost K222
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

10:00–14:00
(paralelka 1)
St
místnost K222
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

10:00–14:00
(paralelka 1)
Čt
místnost K222
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

10:00–14:00
(paralelka 1)

místnost K222
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

10:00–14:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:00–14:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Út 10:00–14:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 10:00–14:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 10:00–14:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
10:00–14:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů