Akrobacie, úpoly 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703ADC4 Z 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Individuální výběr naučených dovedností a jejich zpracování do pohybové etudy.

Forma studia

Pravidelná týdenní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Student musí mít znalost základních cviků z 703ADA1, 703ADA2, 703ADA3.

Obsah kurzu

Praktické využití naučených cviků a jejich kombinací. Výuka navazuje na předchozí programy, důraz je kladen na techniku cvičení.

Z akrobacie se dále procvičují kotouly letmo, vzklopky, přemety a salta, z úpolů pády, údery, kryty a kopy. Excentrická cvičení se aplikují cvičeními stylovými (charakter, představa atd.).

Doporučená nebo povinná literatura

Barba, Eugenio- Savarese, Nicola. Slovník divadelní antropologie, o skrytém umění herců. Divadelní ústav, 2000

Cihlář, Ondřej. Nový cirkus. Pražská scéna, 2006

Reidinger, Jiří Bilbo. Když bolí úsměv. AMU, 2008

Rémy,Tristan. Klauniády. Orbis, 1968

Hodnoticí metody a kritéria

Zakončení zápočet

a)Přemet oporem o hlavu.

b)Pomalé přemety vpřed nebo vzad (dívky).

c)„Píďalka vzad“,skrčka, vzklopka.

d) Krátká etuda s použitím dvou akrobatických prvků.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů