Šerm 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703SDC2 Z 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s teoretickými a praktickými aspekty šermu francouzským fleretem a italskou šavlí vyučovanému v 19. století. Aplikace získaných znalostí a dovedností v divadle.

Forma studia

Pravidelná výuka on-line.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné zakončení 703SDC2.

Obsah kurzu

Obsahem on-line lekcí šermu je historie a teorie klasického šermu francouzským fleretem a italskou šavlí v 19. století a jeho uplatnění v divadelní praxi.

Praktická část výuky začíná základními postoji a kroky, dále pokračuje přes základní polohy zbraní a kryty, až po akce útočné, odvety a nepravidelné akce.

Studenti si v průběhu základního výcviku osvojí body, obnovy útoku, záludy, vazby a jejich změny, úhozy na čepel, smyky a vmyky, úhyby a výhyby.

Co je francouzský fleret?

https://www.ars-dimicatoria.cz/francouzsky-fleret/

Co je italská šavle?

https://www.ars-dimicatoria.cz/italska-vojenska-savle/

Doporučená nebo povinná literatura

Šerm fleretem - historie a metodika, Čestmír Čivrný, Elka Press, Praha 2018

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na podkladě docházky.

Webová stránka předmětu

https://www.ars-dimicatoria.cz/

Poznámka

MgA. Michael Kňažko, Prévôt d’armes

https://www.ars-dimicatoria.cz/instruktor-sermu-michael-knazko/

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů